Home
du-tuan-dat

THÔNG TIN CÁN BỘ

dutuandatoto
Họ và tên: Dư Tuấn Đạt
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1974
Vị trí công tác: Kỹ sư
Điện thoại: 04-38692508
Email: dat.dutuan@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Luật giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe
  • Hướng dẫn thực tập, thực hành, Thí nghiệm ô tô.

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Dao động ô tô.

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ
Thạc Sĩ 2007 Ô tô và Xe chuyên dụng/ ĐH Bách Khoa Hà Nội
Kỹ sư/cử nhân 2001 Ô tô / ĐH Bách Khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

  • 2003 đến nay: Trường ĐHBK Hà Nôi, Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng

5. Một số bài báo điển hình

  • [1] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Quang: To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 77 – 06, 24/5/2006 Designing body shell assy jig for minibus with 6-8 seats, manufactured and assembled in Vietnam, ICAT 2005 PROCEEDINGS.
  • [2] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Quang: To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 77 – 06, 24/5/2006 Applying Matlab Simulink to Study Rolling and Pitching of the 8 Seated Minibus Made in Saigon Automobile Factory, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 60 – 06, 24/5/2006
  • [3] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Quang: To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 77 – 06, 24/5/2006.
  • [4] Nguyen Trong Minh/Cao Hung Phi/Du Tuan Dat/Trinh Minh Hoang, Studying the noise vibration of light truck cabin manufactured, assembled in Vietnam, Proceedings of the 10th conference on science and technology, p.82-88, 2007.
  • [5] Trinh Minh Hoang, Nguyen Tien Dung, Du Tuan Dat, Nguyen Thanh Cong, Dang Hoang Anh, A study on optimal calculating some parameters of parts in truck transmission, Proceedings of The 15th Asia Pacific Automotive Engineering Conference (APAC15), APAC15-209 (1/6-6/6), Hanoi, 2009.

Comment

*

*