Hợp tác

Các đối tác trong nước:

  • Trường đại học : HV KTQS, GTVT, ĐHNN1, ĐHHH HP, ĐHBK ĐN, ĐHBK TP HCM,
  • Viện nghiên cứu : Viện Khoa học Việt Nam, Viện dầu khí, Viện Hóa học công nghiệp,
  • Cơ quan, doanh nghiệp : VEAM, VEPA, DoNREH, Sở KHCN HN, Cục Đăng kiểm VN, Công ty Đồng Xanh, Công ty Năng lượng xanh, APP, Honda, Huyndai, Toyota.

Các đối tác nước ngoài:

  • EMBARQ thuộc Viện Tài nguyên thế giới Hoa Kỳ, Tổ chức không khí sạch Việt Nam – Thụy Sỹ SVCAP, Nanoscience co. ltd. Singapore, Clean Air Initiative Asia Center, Trường ĐH KT Graz CH Áo.

Comment