Danh sách các đề tài nghiên cứu

 • Đề tài KHCN cấp Nhà nước:
  • Mã số KC.05.24/11-15 “Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ”
  • Mã số ĐT.09.2014/NLSH “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử cung cấp xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Thời gian thực hiện 1/ 2014-12/2015.
  • Mã số 06/HĐ-ĐT.06.11/NLSH: Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100> 5%. Thời gian thực hiện 2011-2012
  • Mã số KC.05.TN05/11-15: Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ xăng bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hydrô cho động cơ. Thời gian thực hiện 01/2012-12/2012
  • Mã số ĐTĐL.2007G/19: Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và thử nghiệm hiện trường nhiên liệu sinh học (biodiesel) từ mỡ cá nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về biodiesel ở Việt Nam. Đã được nghiệm thu vào tháng 05/2009,
 • Đề tài KHCN cấp Bộ:
  • Mã số B2016-BKA-18, 2016 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ xúc tác ba thành phấn phù hợp với xăng pha cồn (E5-E20) lắp trên ô tô, ”
  • B2009-01-290 : Nghiên cứu chuyển đổi động cơ Diesel sang chạy Diesel – Khí hóa lỏng. 2009-2010
  • B2009-01-288: Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu ding bộ chế hòa khí của động cơ xe máy. 2009-2010
 • Đề tài KHCN cấp Thành phố Hà Nội:
  • 01C-09/05-2010-2: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội . Đã nghiệm thu vào tháng 08/2011.
  • 01C-09/05-2008-2: Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy. Đã nghiệm thu vào tháng 08/2009.
 • Đề tài phối hợp trong nước:
  • 01 đề tài phối hợp với Cục Đăng kiểm VN Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân cháy nổ của phương tiện ở Việt Nam.
  • 03 đề tài phối hợp với Viện Dầu khí Việt Nam VPI (Sử dụng LPG trên xe buýt, phát triển phụ gia cho nhiên liệu E10, thử nghiệm hiện trường B10)
  • 01 đề tài phối hợp với Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Giảm phát thải cho động cơ diesel),
 • Đề tài, chương trình hợp tác quốc tế:
  • 1. Đề tài trong chương trình AUN/Seed-Net: Khảo sát chất lượng khí thải dạng khí và dạng hạt từ phương tiện xe máy đang lưu hành, 2016-2018
  • 2. Tư vấn và viết báo cáo cho chương trình Vận tải xanh ở Việt Nam trong dự án Global Green Freight Action Plan Phase 2

Comment