Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
1 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng Phòng thí nghiệm  dongco_huutuyen
2 Nguyễn Thế Lương TS/Phó Trưởng Phòng thí nghiệm  
3 Nguyễn Thế Trực TS/Cộng tác viên  dongco_thetruc
4 Nguyễn Duy Tiến ThS/Cộng tác viên  dongco_duytien
5 Nguyễn Đức Khánh ThS/Cộng tác viên  duc khanh

 

Comment

*

*