Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
1 Phạm Hữu Tuyến PGS. TS/Trưởng Phòng thí nghiệm  dongco_huutuyen
2 Nguyễn Thế Lương TS/Phó Trưởng Phòng thí nghiệm  
3 Vũ Khắc Thiện Thạc sỹ  dongco_khacthien
4 Nguyễn Duy Vinh NCS ở Hàn Quốc
5 Khổng Vũ Quảng PGS. TS/Cán bộ kiêm nhiệm  Khong vu Quang
6 Trần Thị Thu Hương TS/Cán bộ kiêm nhiệm  dongco_huong
7 Nguyễn Thế Trực NCS ở Nhật Bản  dongco_thetruc
8 Nguyễn Duy Tiến ThS/Cán bộ kiêm nhiệm  dongco_duytien
9 Nguyễn Đức Khánh ThS/Cán bộ kiêm nhiệm  duc khanh
10 Trần Quang Vinh TS/Cán bộ kiêm nhiệm  
11 Trần Đăng Quốc TS/Cán bộ kiêm nhiệm  dongco_quoc
12 Trần Anh Trung TS/Cán bộ kiêm nhiệm  dongco_anhtrung
13  Lê Anh Tuấn PGS. TS/Cán bộ kiêm nhiệm  Le Tuan
14 Nguyễn Viết Thanh ThS/Cán bộ kiêm nhiệm  Thanh-248x300

 

Comment

*

*