Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
1 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng Phòng thí nghiệm  dongco_huutuyen
2 Nguyễn Thế Lương TS/Phó Trưởng Phòng thí nghiệm  
3 Nguyễn Duy Vinh NCS ở Hàn Quốc
4 Nguyễn Duy Tiến ThS/Cán bộ kiêm nhiệm  dongco_duytien
5 Nguyễn Đức Khánh ThS/Cán bộ kiêm nhiệm  duc khanh

 

Comment

*

*