Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
  Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải
1 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Giám đốc  dongco_huutuyen
2 Nguyễn Thế Lương TS/Phó giám đốc  
3 Nguyễn Thế Trực TS/Cộng tác viên  dongco_thetruc
4 Nguyễn Duy Tiến ThS/Cộng tác viên  dongco_duytien
5 Nguyễn Đức Khánh ThS/Cộng tác viên  duc khanh
6 Các thầy, cô Bộ môn Động cơ, Viện Cơ khí động lực Cộng tác viên

 

Comment