Các hướng nghiên cứu

  • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các loại nhiên liệu thay thế cho động cơ đốt trong như cồn sinh học, diesel sinh học, CNG, LPG, DME…
  • Nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải độc hại từ động cơ đốt trong bao gồm xử lý khí thải bằng xúc tác (xúc tác ba đường, DOC, SCR, bẫy NOx), lọc muội than, luân hồi khí thải, plasma không sinh nhiệt, vật liệu xúc tác mới…
  • Nghiên cứu mô hình phát thải và kiểm kê phát thải, xây dựng chu trình lái thực tế phục vụ xác định hệ số phát thải
  • Tối ưu kết cấu và hiệu suất động cơ bằng các công cụ mô phỏng chuyên dụng của hãng AVL (Cộng hòa Áo)
  • Nghiên cứu phụ gia nhiên liệu nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải
  • Thiết kế và chế tạo hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu kiểu cũ.

Comment