Home
Đơn vị
Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải

Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải

 

PTN

Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải, tiền thân là PTN Động cơ đốt trong đổi tên theo Quyết định số 858/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội, được xây dựng theo dự án của Bộ GD&ĐT “Xây dựng, nâng cấp PTN Động cơ đốt trong tại 3 trường: ĐHBK HN, ĐHBK Đà Nẵng và ĐHBK TP HCM” với kinh phí đầu tư cho PTN ĐCĐT ĐHBK HN là 63.153.320 ATS, ODA Áo (khoảng 4,6 triệu USD) và 9,2 tỷ đồng đối ứng nhằm xây dựng một phòng thí nghiệm hiện đại về động cơ đốt trong mang tầm quốc gia và ngang tầm khu vực

Lãnh đạo

– Giám đốc: PGS.TS Phạm Hữu Tuyến

– Phó giám đốc: PGS.TS Nguyễn Thế Lương

Lĩnh vực hoạt động

– Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về động cơ, nhiên liệu và khí thải

– Cung cấp dịch vụ thử nghiệm, tư vấn và CGCN về động cơ, nhiên liệu, khí thải và các lĩnh vực liên quan

– Hỗ trợ đào tạo các cấp, cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho cán bộ, kỹ thuật viên

– Trở thành trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo, NCKH và CGCN.

Liên hệ

Tòa nhà C15 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel. (+84-24) 38683617 Fax. (+84-24) 38683619
Website: http://ste.hust.edu.vn, http://rcefe.hust.edu.vn
E-mail: STE-RCEFE@hust.edu.vn

Comment