Xuất bản

 • Sách và giáo trình:
 1. Nguyễn Khắc Trai: Tính điểu khiển và quỹ đạo chuyển động của ô tô, NXB GTVT, 1997
 2. Nguyễn Khắc Trai :  Cấu tạo Gầm xe con, NXB GTVT, 1998
 3. Trương Minh Chấp, Dương Đình Khuyến, Nguyễn Khắc Trai : Thiết kế tính toán ô tô máy kéo. NXB ĐHTC, 1998.
 4. Nguyễn Khắc Trai :  Hệ thống truyền lực ô tô con, NXB GTVT, 1999
 5. Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Minh Thái, Lê Thị Vàng, Dư Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Tài:  Lý thuyết ôtô máy kéo, NXB KHKT, 2002.
 6. Phạm Hữu Nam : Trang bị điện trên ô tô hiện đại, NXB GTVT, 2002
 7. Trần Văn Nghĩa và các tác giả : Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí, NXB GD, 2004
 8. Nguyễn Khắc Trai : Kỹ thuật chẩn đoán ô tô, NXB GTVT, 2004
 9. Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam : Thí nghiệm ô tô, NXB KHKT, 2004
 10. Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam : Phanh ô tô : Cơ sở khoa  học và thành tựu mới, NXB KHKT, 2004
 11. Nguyễn Khắc Trai : Cơ sở thiết kế ô tô, NXB GTVT, 2006
 12. Nguyễn Khắc Trai :  Cấu tạo Gầm ô tô tải, ô tô buýt, NXB GTVT, 2007
 13. Nguyễn Khắc Trai (chủ biên) : Kết cấu ô tô, NXB ĐHBK HN, 2009.
 14. Võ Văn Hường ( chủ biên) : Xe Chuyên dụng, NXB GDVN, 2014
 15. Võ Văn Hường ( chủ biên) : Động lực học ô tô, NXB GDVN, 2015
 16. Nguyễn Trọng Hoan (chủ biên) : Hệ thống truyền lực ô tô, NXB GDVN, 2018
 17. Nguyễn Trọng Hoan: Thiết kế tính toán ô tô, NXB GDVN, 2019
 18. Lưu Văn Tuấn: Lý thuyết ô tô, NXB GDVN, 2019
 • Báo cáo và bài báo (không quá số lượng 25) :
 1. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Establishing the State Function to Determine the Turning Radius of the Vehicle When Steering. Universal Journal of Mechanical Engineering. 03/2020.
 2. Nguyễn Tiến Dũng và các tác giả, Đánh Giá Tính Ỏn Định Chuyển Động Của Xe Bus 45 Chỗ Khi Có Gió Ngang, Tạp chí hội Cơ khí Việt nam ,2/2020.
 3. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Optimization of the Stabilizer Bar by Using Total Scores Method, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 02/2020.
 4. Đàm Hoàng Phúc và các tác giả, Monitoring the levels of brominated and organophosphate flame retardants in passenger cars: Utilisation of car air filters as active samplers, Journal of Environmental Sciences, 01/2020
 5. Nguyễn Trọng Hoan và các tác giả, “Nghiên cứu mối quan hệ giữa lực dẫn động và mô men ma sát trong cơ cấu phanh guốc của ô tô”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 12/2019.
 6. Nguyễn Trọng Hoan và các tác giả, “Nghiên cứu hiện tượng trượt ngang các bánh xe của cụm cầu sau ô tô chuyên dùng khi quay vòng”, Tạp chí Cơ Khí Việt Nam, 12/2019.
 7. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Research on Determining the Limited Roll Angle of Vehicle, Advances in Engineering Research and Application, 12/2019.
 8. Lê Văn Nghĩa và cộng sự, Giải pháp kỹ thuật cho hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) cho xe tải có hệ thống truyền lực tự động AMT, Tạp chí Giao thông vận tải,11/ 2019
 9. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Ứng Dụng Carsim Đánh Giá Mô Hình Động Lực Học Quay Vòng Của Ô Tô Khi Xác Định Quỹ Đạo Chuyển Động, Tạp chi khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 10/2019.
 10. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Research on Dynamic Vehicle Model Equipped Active Stabilizer Bar, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 08/2019.
 11. Nguyễn Tiến Dũng và các tác giả, Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số đánh lái đến ổn định chuyển động của đoàn xe sơ mi rơ moóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ,06/2019.
 12. Trần Trọng Đạt và các tác giả, A Study of Relation between Force and Acceleration Signals in Airbag Control by Single Pendulum Model, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 06/2019.
 13. Trần Trọng Đạt và các tác giả, Ảnh hưởng của thông số kết cấu đến trạng thái quay vòng của xe con, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 14. Trịnh Minh Hoàng và các tác giả, Khảo sát ảnh hưởng của hệ số hấp thụ âm thanh của vật liệu đến độ ồn bên trong xe khách 45 chỗ lắp ráp tại Việt Nam, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 15. Nguyễn Trọng Hoan và các tác giả, Nghiên cứu các thông số điều khiển quá trình khởi hành ô tô tải trang bị hộp số AMT, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 16. Dương Ngọc Khánh và các tác giả, Nghiên cứu giải pháp cải thiện độ êm dịu của xe buýt đi trong đô thị, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 17. Trần Thanh Tùng và các tác giả, Nghiên cứu tối ưu khối lượng khung xe máy bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 18. Trần Thanh Tùng và các tác giả, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống treo điện từ tới dao động Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 19. Trương Đặng Việt Thắng và các tác giả, Nghiên cứu mô phỏng động lực học hệ nhiều vật mô hình khung xe 7 chỗ ngồi, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 20. Trương Đặng Việt Thắng và các tác giả, Phân tích tải trọng động lên khung xe máy bằng mô hình hệ nhiều vật Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 06/2019.
 21. Hoàng Thăng Bình và các tác giả, Study on the Influence of Vehicle’s Dimension to Rollover, International Journal of Science and Engineering Investigations, 05/2019..
 22. Lê Văn Nghĩa và các cộng sự: “МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ТРОГАНИЮ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ AMESIM”. АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ, 05/2019.
 23. Dư Tuấn Đạt và các tác giả, Khảo sát dao động riệng của khoang hành khách để đánh giá độ ồn của xe Bus cỡ lớn lắp ráp ở Việt Nam, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 02/2019.
 24. Nguyễn Tiến Dũng và các tác giả, Đánh giá hành lang chuyển động của xe Bus 45 chỗ khi quay vòng trên đườn, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 02/2019.
 25. Khanh Duong Ngoc và các tác giả, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đường đến khả năng mất ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, 12/2018.

Comment