Xuất bản

Sách và giáo trình

[1] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Tính điểu khiển và quỹ đạo chuyển động của ôtô’’, NXB GTVT, 1997.
[2] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Cấu tạo Gầm xe con’’, NXB GTVT, 1998.
[3] Trương Minh Chấp, Dương Đình Khuyến, Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Thiết kế tính toán ôtô máy kéo’’, NXB ĐHTC, 1998.
[4] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Hệ thống truyền lực ôtô con’’, NXB GTVT, 1999.
[5] Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Minh Thái, Lê Thị Vàng, Dư Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Tài, ‘‘ Lý thuyết ôtô máy kéo’’,NXB KHKT, 2002.
[6] Phạm Hữu Nam, ‘‘Trang bị điện trên ôtô hiện đại’’, NXB GTVT, 2002.
[7] Trần Văn Nghĩa và các tác giả, ‘‘Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí’’, NXB GD, 2004.
[8] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Kỹ thuật chẩn đoán ôtô’’, NXB GTVT, 2004.
[9] Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam, ‘‘Thí nghiệm ôtô’’, NXB KHKT, 2004.
[10] Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam, ‘‘Phanh ôtô : Cơ sở khoa học và thành tựu mới’’, NXB KHKT, 2004.
[11] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Cơ sở thiết kế ôtô’’, NXB GTVT, 2006.
[12] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Cấu tạo Gầm ôtô tải, ôtô buýt’’, NXB GTVT, 2007.
[13] Nguyễn Khắc Trai (chủ biên) , ‘‘Kết cấu ôtô’’, NXB ĐHBK HN, 2009.

Báo cáo và bài báo 

[1] Dư Quốc Thịnh, ‘‘Thermal Barrier Coating for Automotive Engines’’, The 13th International Pacific Conference on Automotive Engeering, 2005.
[2] Hồ Hữu Hải, ‘‘Tổng hợp bộ điều khiển bánh xe cầu sau dẫn hướng cho ôtô du lịch’’, Tuyển tập Hội nghị khoa học lần thứ 20 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tháng 10 năm 2006.
[3] Hồ Hữu Hải, ‘‘Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống truyền lực thủy thể tích trên xe chuyên dụng bằng Matlab-Simulink’’, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, ISSN: 0868-3980, số 69 năm 2009.
[4] Lưu Văn Tuấn, Võ Văn Hường & Nguyễn Quang Huy, ‘‘Some general solutions for limiting traffic casualties in Vietnam’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[5] Lưu Văn Tuấn, Võ Văn Hường & Nguyễn Văn Tần, ‘‘Efects of dynamics parameters on objective functions in the problems of automotive dynamics’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[6] Nguyen Trong Hoan, Tran Van Nghia & Trinh Minh Hoang, ‘‘To disign Software Calculating the Strength of Frame Buses’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[7] Nguyễn Khắc Trai, ‘‘Tính toán ổn định cho xe cẩu hai chân đế’’, ICAT 2002

PROCEEDINGS, 2002.

[8] Nguyễn Khắc Trai, Đàm Hoàng Phúc & Trương Đặng Việt Thắng, ‘‘Vấn đề kiểm nghiệm bền cho khung xe cẩu khi làm việc’’, ICAT 2002 PROCEEDINGS, 2002.
[9] Nguyễn Khắc Trai, Đàm Hoàng Phúc, ‘‘Mô phỏng bằng máy tính quĩ đạo chuyển động khi phanh của ôtô tải’’,ICAT 2002 PROCEEDINGS, 2002.
[10] Nguyễn Trọng Hoan & Dương Ngọc Khánh, ‘‘Nghiên cứu ổn định hệ thống trợ lực tay lái ôtô bằng thuỷ lực’’,ICAT 2002 PROCEEDINGS, 2002.
[11] Nguyễn Trọng Hoan, ‘‘Investigation of the brake process with adjustment of the brake force between axles of the N3 truck based on ECE standard’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[12] Nguyễn Trọng Hoan, ‘‘Mô phỏng và tính toán tải trọng cực đại tác dụng lên hệ thống truyền lực ôtô’’, Tạp chí Công nghiệp, số 6 năm 2004.
[13] Trần Văn Nghĩa & Trịnh Minh Hoàng, ‘‘Ứng dụng phần mềm Simulink mô phỏng độ mấp mô của mặt đường dưới dạng hàm ngẫu nhiên để khảo sát dao động ôtô’’, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Cơ học toàn quốc, Tập 1, 2004.
[14] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Cao Hùng Phi & Nguyễn Thanh Quang, ‘‘Applying Matlab Simulink to Study Rolling and Pitching of the 8 Seated Minibus Made in Saigon Automobile Factory’’, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 60-06, 24/05/2006.
[15] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Cao Hùng Phi & Nguyễn Thanh Quang, ‘‘To Study the Working Performance of Manual Transmission Manufacturing in Vietnam for Light Truck’’, Proceedings of 2006 JSAE Annual Congress, No. 77-06, 24/05/2006.
[16] Trịnh Minh Hoàng, Dư Tuấn Đạt, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Huân, Lê Hồng Quân & Đặng Hoàng Anh, ‘‘Designing body shell assy jig for minibus with 6-8 seats, manufactured and assembled in Vietnam’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[17] Trương Đặng Việt Thắng, Nguyễn Khắc Trai & Nguyễn Hùng Mạnh, ‘‘Study of roll oscillation of Double-Decker’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[18] Vo Van Huong, ‘‘Application of the Multi bodies system and Matlab simulink Methods in formulating the vibration model for the 3-axles commercial vehicle’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.
[19] Vo Van Huong, ‘‘Improvement of the Quarter car model to research of the non-linear vehicle vertical vibration’’, ICAT 2005 PROCEEDINGS, 2005.

Comment

*

*