Hợp tác

Các đối tác trong nước

 • Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam,
 • Tổng công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam,
 • Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị,
 • Cục Đăng kiểm Việt Nam,
 • Công ty Honda Việt Nam,
 • Công ty Toyota Việt Nam,
 • Công ty Ford Việt Nam.

Các đối tác nước ngoài

 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Tokyo Metropolitan University
 • Technical University of Liberec
 • Sydney University of Technology
 • Technical University of Dressden
 • Shibaura Institute of Technology
 • Belarusian National Technical University
 • The joint institute of mechanical engineering of the national academy of sciences of Belarus

 

Comment

*

*