Hợp tác

Các đối tác trong nước:

 • Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
 • Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam
 • Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị
 • Cục Đăng kiểm Việt Nam
 • Công ty Honda Việt Nam
 • Công ty Toyota Việt Nam
 • Công ty Ford Việt Nam
 • Tập đoàn thiết bị Tân Phát
 • Viện Kỹ Thuật Cơ Giới quân sự
 • Viện cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
 • Bộ Công Thương , Bộ Giao Thông Vận Tải , Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An

Các đối tác quốc tế:

 • Tokyo University of Agriculture and Technology
 • Tokyo Metropolitan University
 • Technical University of Liberec
 • Sydney University of Technology
 • Technical University of Dressden
 • Shibaura Institute of Technology
 • Belarusian National Technical University
 • The joint institute of mechanical engineering of the national academy of sciences of Belarus

Comment