Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
1 Lưu Văn Tuấn  PGS.TS./Giảng viên luuvantuanoto
2 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS./Giảng viên nguyentronghoanoto
3 Hồ Hữu Hải PGS.TS./Giảng viên hohuuhaioto
4 Võ Văn Hường PGS.TS./Giảng viên vovanhuongoto
5 Hoàng Thăng Bình TS./Giảng viên hoangthangbinhoto
6 Dương Ngọc Khánh TS./Phó Viện Trưởng, Trưởng bộ môn, Giảng viên duongngockhanhoto
7 Đàm Hoàng Phúc TS./Phó trưởng bộ môn, Giảng viên damhoangphucoto
8 Trần Thanh Tùng TS./Giảng viên tranthanhtungoto
9 Nguyễn Tiến Dũng NCS./Giảng viên nguyentiendungoto
10 Phạm Ngọc Toàn ThS./Kỹ sư chính
11 Dư Tuấn Đạt ThS./Kỹ sư dutuandatoto
12 Nguyễn Thanh Tùng NCS./Giảng viên nguyenthanhtungoto
13 Lê Văn Nghĩa NCS./Giảng viên levannghiaoto
14 Trương Đặng Việt Thắng ThS./Giảng viên  truongdangvietthangoto
15 Trịnh Minh Hoàng TS./Phó trưởng bộ môn, Giảng viên trinhminhhoangoto

Comment

*

*