Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
1 Lưu Văn Tuấn  PGS.TS/Giảng viên luuvantuanoto
2 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên nguyentronghoanoto
3 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên hohuuhaioto
4 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên vovanhuongoto
5 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên hoangthangbinhoto
6 Dương Ngọc Khánh PGS. TS/Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn duongngockhanhoto
7 Đàm Hoàng Phúc PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn damhoangphucoto
8 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên tranthanhtungoto
9 Nguyễn Tiến Dũng TS/Giảng viên nguyentiendungoto
10 Phạm Ngọc Toàn ThS/Phục vụ giảng dạy
11 Dư Tuấn Đạt ThS/Phục vụ giảng dạy dutuandatoto
12 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên nguyenthanhtungoto
13 Lê Văn Nghĩa TS/Giảng viên levannghiaoto
14 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên  truongdangvietthangoto
15 Trịnh Minh Hoàng TS/Phó trưởng Bộ môn trinhminhhoangoto
15 Trần Trọng Đạt ThS/Giảng viên

Comment