Các môn học

1. Các môn học thuộc Chương trình Đại học

TT

Mã HP

Tên học phần

1

TE3200

Kết cấu ô tô (Cử nhân kỹ thuật)

2

TE3201

Kết cấu ô tô (Cử nhân công nghệ)

3

TE3210

Lý thuyết ô tô (BTL)

4

TE3220

Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

5

TE4200

Hệ thống điện và điện tử ô tô

6

TE4210

Thiết kế tính toán ô tô

7

TE4211

Bảo dưỡng sửa chữa ô tô

8

TE4220

Công nghệ khung vỏ ô tô

9

TE4240

Động lực học ô tô

10

TE4250

Cơ sở thiết kế ô tô

11

TE4000

Thực tập kỹ thuật (Ô tô)

12

TE4990

Đồ án tốt nghiệp cử nhân (Ô tô)

13

TE5200

Ứng dụng máy tính trong kỹ thuật ô tô

14

TE5210

Cơ điện tử ô tô cơ bản

15

TE5220

Thí nghiệm ô tô

16

TE5230

Xe chuyên dụng

17

TE5240

Đồ án chuyên ngành ô tô

18

TE5002

Thực tập tốt nghiệp (Ô tô)

19

TE5992

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Ô tô)

2. Các môn học thuộc Chương trình Thạc sỹ  Kỹ thuật Cơ khí động lực – định hướng Kỹ thuật ô tô

TT Mã môn học Tên môn học
1 TE6261 Sự phát triển của kỹ thuật ô tô
2 TE6311 Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô
3 TE6321 Mô phỏng và mô hình hóa trên ô tô
4 TE6331 Thiết kế các hệ thống cơ điện tử trên ô tô
5 TE6241 Động lực học dọc và hệ thống treo
6 TE6251 Phanh ô tô
7 TE6281 An toàn ô tô
8 TE6291 Cơ điện tử ô tô
9 TE6341 Hệ thống giao thông thông minh
10 TE6271 Hệ thống điện tử ô tô
11 TE6301 Đánh giá kỹ thuật ô tô
12 TE6360 Ồn, Rung trên ô tô
13 TE6350 Ô tô thông minh
14 TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô
15 TE6230 Động lực học hướng chuyển động và điều khiển của ô tô

3. Các môn học thuộc Chương trình Tiến sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực – hướng chuyên sâu: Kỹ thuật ô tô máy kéo

TT

Mã môn học

Tên môn học

1

TE7210

Động lực học ô tô nâng cao

2

TE7220

Khung vỏ và an toàn ô tô

3

TE7230

Ô tô sử dụng năng lượng mới

4

TE7250

Động lực học xe chuyên dụng

5

TE7260

Hệ thống động lực ô tô

6

TE7270

Các hệ thống điều khiển tích cực trên ô tô

7

TE7280

Ồn rung trên ô tô

Comment

*

*