Các môn học

Bậc Đại Học:

TT Mã môn học Tên môn học
1 TE3200 Kết cấu ô tô
2 TE3210 Lý thuyết ô tô
3 ME4110 Máy và truyền động thủy lực
4 TE4210 Thiết kế tính toán ô tô
5 TE4250 Cơ sở thiết kế ô tô và xe chuyên dụng
6 TE3220 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
7 TE4200 Điện, điện tử ô tô
8 ME4100 Kỹ thuật chẩn đoán ô tô
9 ME3167 Thực tập kỹ thuật ô tô
10 TE5220 Thí nghiệm ô tô
11 TE4220 Công nghệ khung vỏ ô tô
12 TE5230 Xe chuyên dụng
13 TE5200 Tin học ứng dụng trong thiết kế ô tô
14 TE5240 Đồ án Thiết kế tính toán ô tô
15 TE4240 Động lực học ô tô
16 TE5210 Các hệ thống cơ điện tử ô tô
17 TE5002 Thực tập tốt nghiệp
18 TE5992 Thực tập tốt nghiệp

Bậc sau Đại Học:

   TT Mã môn học Tên môn học
1 TE6261 Công nghệ và sự phát triển ô tô
2 TE6311 Động lực học các hệ thống thủy khí trên ô tô
3 TE6321 Mô phỏng và mô hình hóa trên ô tô
4 TE6331 Thiết kế các hệ thống cơ điện tử trên ô tô
5 TE6241 Động lực học ô tô
7 TE6281 An toàn ô tô
8 TE6291 Cơ điện tử ô tô
9 TE6341 Hệ thống giao thông thông minh
10 TE6271 Hệ thống điện tử ô tô
11 TE6301 Đánh giá kỹ thuật ô tô
12 TE6360 Ồn, Rung trên ô tô
13 TE6350 Ô tô thông minh
14 TE6220 Hệ thống truyền lực ô tô

Comment