Home
Đơn vị
Bộ môn Ôtô và Xe chuyên dụng
Các định hướng nghiên cứu

Các định hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu động lực học xe

2. Nghiên cứu ồn rung trong xe

3. Nghiên cứu các kết cấu, độ bền và mức độ an toàn của khung vỏ xe

4. Nghiên cứu hệ thống cơ điện tử và điều khiển tự động trên ô tô

5. Nghiên cứu các hệ thống truyền lực truyền thống, truyền lực điện và hybrid trên ô tô

6. Chẩn đoán kĩ thuật ô tô hiện đại

Comment

*

*