Home
Đơn vị
Bộ môn Ôtô và Xe chuyên dụng
Các định hướng nghiên cứu

Các định hướng nghiên cứu

1. Nghiên cứu động lực học xe: PGS. Hồ Hữu Hải, PGS. Nguyễn Trọng Hoan, PGS.Đàm Hoàng Phúc, TS.Trinh Minh Hoàng.
2. Nghiên cứu ồn rung trong xe : PGS. Nguyễn Trọng Hoan, PGS. Lưu Văn Tuấn, PGS. Dương Ngọc Khánh.
3. Nghiên cứu các kết cấu, độ bền và mức độ an toàn của khung vỏ xe: TS. Hoàng Thăng Bình, PGS. Dương Ngọc Khánh, TS. Trần Thanh Tùng, TS. Lê Văn Nghĩa.
4. Nghiên cứu hệ thống cơ điện tử và điều khiển tự động trên ô tô:, PGS. Hồ Hữu Hải, PGS. Đàm Hoàng Phúc, ThS. Nguyễn Thanh Tùng.
5. Nghiên cứu các hệ thống truyền lực truyền thống, truyền lực điện và hybrid trên ô tô : PGS. Nguyễn Trọng Hoan , PGS. Đàm Hoàng Phúc, ThS. Dư Tuấn Đạt.
6. Chẩn đoán kĩ thuật ô tô hiện đại: TS. Hoàng Thăng Bình, TS. Nguyễn Tiến Dũng.

Comment