Hợp tác

Các đối tác trong nước:

  • Nhà máy chế tạo bơm Hải Dương,
  • Viện thủy điện và năng lượng tái tạo,
  • Viện nghiên cứu bơm và thiết bị công trình,
  • Các khoa, các bộ môn chuyên ngành của trường đại học thủy lợi, đại học hàng hải, đại học Bách khoa Đà Nẵng, đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh…

Các đối tác nước ngoài:

  • Các trường Đại học trong hiệp hội AUN/SEED-Net
  • Các trường Đại học trong Hiệp hội SEATUC
  • Các trường đại học Nhật Bản : Nagoya, Tohoku, Toyahashi, Nagaoka
  • Các trường đại học trong khu vực: National Univ. of Singapore (NUS); Nayang Technology Univ. (NTU); Institute of Technology of Bangdung (ITB); Taiwan National Univ. of Technology, …
  • Trường Đại học Quốc gia INPG (CH Pháp).
  • Cty Fusheng – Đài Loan

Comment