Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
1 Trần Khánh Dương TS/Trưởng Bộ môn  t duong
2 Trần Xuân Bộ PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  bo
3 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  
4 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
5 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
6 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
7 Trương Việt Anh PGS.TS/Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Trường  v anh
8 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên  
9 Đỗ Thành Công Ths/PVGD  thanh cong
10 Đỗ Viết Long Ths/Giảng viên  viet long
11 Ngô Ích Long TS/Giảng viên  ich long

 

 

 

Comment