Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
   Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
1 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
2 Bùi Quốc Thái PGS.TS/Giảng viên  t thai
3 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
4 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
5 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
6 Trương Việt Anh PGS.TS/Trưởng Bộ môn  v anh
7 Trần Khánh Dương TS/Phó trưởng Bộ môn  t duong
8 Trần Xuân Bộ TS/Phó trưởng Bộ môn  bo
9 Vũ Văn Trường TS/Giảng viên  
10 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên  
11 Đỗ Thành Công Ths/Giảng viên  thanh cong
12 Đỗ Viết Long Ths/Giảng viên  viet long
13 Ngô Ích Long TS/Giảng viên  ich long

Comment

*

*