Các môn học

Danh sách các môn học chuyên ngành (áp dụng từ K52)

TT Tên học phần Khối Lượng
1 Kỹ thuật thủy khí
2 Bơm quạt cánh dẫn
3 Tua bin nước
4 Máy thủy lực đại cương
5 Lý thuyết cánh
6 Đo lường thủy khi
7 Lý thuyết điều chỉnh tự động bằng các cơ cấu thủy khí
8 Truyền động thủy động
9 Máy thủy lực thể tích
10 Truyền động thủy lực thể tích
11 Máy nén khí
12 Công nghệ chế tạo máy thủy khí
13 Truyền động khí nén
14 Ro bốt công nghiệp
15 Hệ thống trạm bơm và Trạm thủy điện
16 Kỹ thuật vi xử lý
17 Kỹ thuật điều khiển PLC

 

Comment