Home
Đơn vị
Bộ môn Máy & Tự động thủy khí
Các định hướng nghiên cứu

Các định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu

 • Nghiên cứu dòng chảy xâm thực trong máy và thiết bị thủy lực.
 • Nghiên cứu, tính toán thiết kế chế tạo các loại tua bin nước, động cơ gió.
 • Nghiên cứu các vấn đề về năng lượng tái tạo như điện thủy triều, sóng biển…
 • Nghiên cứu động lực học và điều khiển hệ thống servo thủy lực và khí nén
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị tự động hóa thủy lực và tự động hóa bằng khí nén trong các dây truyền sản xuất tự động hóa công nghiệp.
 • Nghiên cứu mô phỏng số các dạng dòng chảy 1 pha, nhiều pha.
 • Nghiên cứu các loại thiết bị siêu nhỏ (micro machines) phục vụ cho y học, …

Các nhóm nghiên cứu

 • Nghiên cứu động lực học và điều khiển hệ thống servo thủy lực và khí nén.
 • Nghiên cứu các loại máy và thiết bị tự đông hóa thủy khí, các khí cụ bay.
 • Nghiên cứu nguồn năng lượng tái tạo.
 • Tính toán mô phỏng dòng chảy trong các máy thủy lực (CFD).
 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các dụng cụ đo.
Một số kết quả nghiên cứu/chuyển giao công nghệ
MTK-Figure05
Hệ thống thiết bị máy thủy lực sản xuất
MTK-Figure06
Tổ tua bin điện gió 
MTK-CFD
Mô phỏng số động lực học dòng chảy trong máy và thiết bị thủy khí

Tạp chí Quốc tế ISI

[1]  T. V. Vu, Three-phase computation of solidification in an open horizontal circular cylinder, International Journal of Heat and Mass Transfer, 111, (2017), pp. 398–409.

[2]  T. V. Vu, J. C. Wells, Numerical simulations of solidification around two tandemly-arranged circular cylinders under forced convection, International Journal of Multiphase Flow, 89, (2017), pp. 331–344.

[3]  T. V. Vu, Numerical simulation of inward solidification with volume change in cylindrical containers, Journal of Chemical Engineering of Japan, 49, (2016), pp. 904–908.

[4]  T. V. Vu, A. V. Truong, N. T. Hoang, D. K. Tran, Numerical investigations of solidification around a circular cylinder under forced convection, Journal of Mechanical Science and Technology, 30, (2016), pp. 5019–5028.

[5]  X. B. Tran, H. T. Dao, K. D. Tran, A new mathematical model of friction for pneumatic cylinders, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 230, (2016), pp. 2399–2412.

[6]  T. Soriano, N. V. Hien, K. M. Tuan, T. V. Anh, An object-unified approach to develop controllers for autonomous underwater vehicles, Mechatronics, 35, (2016), pp. 54–70.

[7]  T. V. Vu, G. Tryggvason, S. Homma, J. C. Wells, Numerical investigations of drop solidification on a cold plate in the presence of volume change, International Journal of Multiphase Flow, 76, (2015), pp. 73–85.

[8]  X. Tran, W. Khaing, H. Endo, H. Yanada, Effect of friction model on simulation of hydraulic actuator, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 228, (2014), pp. 690–698.

Tạp chí Quốc tế non-ISI

[1]  T.-C. Nguyen, T.-K. Nguyen, D.-H. Tran, Optimal Sizing of PMSG for Wind Turbine Applications: Methodology and Analysis, Journal of Automation and Control Engineering, 3, (2015), pp. 122–129.

[2]  T. V. Vu, G. Tryggason, S. Homma, J. Wells, H. Takakura, Front tracking computation of trijunction solidification with volume change, Procedia IUTAM, 15, (2015), pp. 14–17.

[3]  M. Shintani, T. A. Viet, Y. Iga, T. Ikohagi, Investigation of Deflector Effect on Cavitation in an Axisymmetric Gate Slot by Means of AE Measurement, TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS Series B, 77, (2011), pp. 1210–1218.

Comment