Liên hệ

Địa chỉ văn phòng BM : Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy, C6 – 202 ĐH BK Hà Nội.  Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại : (04) 38692501
E-mail : ste-sfm@hust.edu.vn

Comment