Hợp tác

Các đối tác trong nước:

  • Các trường ĐH đào tạo ngành kỹ thuật Tàu thủy : ĐH Hàng hải HP, ĐH GTVT TP HCM, ĐH BK Đà nẵng…
  • Viện Kỹ thuật Hải quân, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục hàng hải Việt Nam
  • TCT CNTT Việt Nam và các đơn vị trực thuộc,
  • Các cơ sở đóng tàu trong nước

Hợp tác quốc tế:

  • Nhóm nghiên cứu CFD, Học viện kỹ thuật Bandung, Indonesia.
  • PTN Nghiên cứu và phát triển phương tiện đường thủy thông minh, Trường ĐH Hàng Hải Australia.
  • Đại học Hàng Hải và Vận tải nội địa Liên Bang Đô đôc Makarov, Nga

Comment