Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
     Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
1 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên cao cấp leQuang
2 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên cao cấp luongngocLoi
3 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên cao cấp LeThanhTung
4 Nghiêm Xuân Giang ThS/Phó CT Công Đoàn Viện NghiemXuanGiang
5 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên cao cấp HienNV
6 Phạm Thị Thanh Hương TS/Giảng viên chính NguyenThiThanhHuong
7 Lê Thị Thái PGS.TS/Phó phòng TCCB, Giảng viên cao cấp  Thai
8 Hoàng Công Liêm TS/Phó trưởng Bộ môn, Giảng viên HoangCongLiem
9 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Giảng viên avatar3
10 Nguyễn Đông TS/Tổ trưởng Công đoàn Bm, Cán bộ thí nghiệm NguyenDong
11 Ngô Văn Hệ PGS.TS/Giảng viên ngoHe
12 Phạm Văn Sáng PGS.TS/Trưởng Bô môn, Phó Viện trưởng VanSangPham1
13 Hoàng Minh Đức Đang ở nước ngoài  HoangMinhDuc

 

Comment