Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
     Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
1 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên cao cấp leQuang
2 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên cao cấp luongngocLoi
3 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên cao cấp LeThanhTung
4 Nghiêm Xuân Giang ThS/Phó CT Công Đoàn Viện NghiemXuanGiang
5 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên cao cấp HienNV
6 Phạm Thị Thanh Hương TS/Trưởng Bô môn, Giảng viên chính NguyenThiThanhHuong
7 Lê Thị Thái PGS.TS/Phó phòng TCCB, Giảng viên cao cấp  Thai
8 Hoàng Công Liêm TS/Giảng viên HoangCongLiem
9 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn avatar3
10 Nguyễn Đông TS/Cán bộ thí nghiệm NguyenDong
11 Lương Đình Dũng Đang ở nước ngoài LuongDInhDung
12 Ngô Văn Hệ TS/Giảng viên ngoHe
13 Phạm Văn Sáng TS/Phó Viện trưởng VanSangPham1
14 Hoàng Minh Đức Đang ở nước ngoài  HoangMinhDuc

 

Comment

*

*