Danh mục cán bộ

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
     Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
1 Lê Quang PGS. TS, Giảng viên cao cấp leQuang
2 Lương Ngọc Lợi PGS. TS, Giảng viên cao cấp luongngocLoi
3 Lê Thanh Tùng PGS. TS, Giảng viên cao cấp LeThanhTung
4 Nghiêm Xuân Giang Phó CT Công Đoàn viện CKĐL NghiemXuanGiang
5 Ngô Văn Hiền PGS. TS, Giảng viên cao cấp HienNV
6 Phạm Thị Thanh Hương Trưởng Bô môn, TS, Giảng viên chính NguyenThiThanhHuong
7 Lê Thị Thái Phó phòng TCCB, Giảng viên chính  Thai
8 Hoàng Công Liêm TS, Giảng viên HoangCongLiem
9 Phan Anh Tuấn Phó trưởng BM, PGS. TS, Giảng viên avatar3
10 Nguyễn Đông TS, Cán bộ thí nghiệm NguyenDong
11 Lương Đình Dũng Đang ở nước ngoài LuongDInhDung
12 Ngô Văn Hệ TS, Giảng viên ngoHe
13 Phạm Văn Sáng Phó trưởng BM, Giảng viên VanSangPham1
14 Hoàng Minh Đức Đang ở nước ngoài  HoangMinhDuc

 

Comment

*

*