Cơ sở vật chất

Văn phòng bộ môn: C6-202

1. Phòng thí nghiệm khí động lực học: T-107

Chức năng: Thực hiện các thí nghiệm khí động lực học của vật rắn đặt trong môi trường khí.

Thiết bị thí nghiệm:

  • Ống khí động dưới âm 1: Nghiên cứu thực nghiệm dòng chảy bao quanh vật rằn, xác định các thành phần khí động lực học, phân bố áp suất và quan sát đường dòng bao quan vật cản.

KD1

Ống khí động dưới âm

  • Ống khí động dưới âm 2: Thí nghiệm kiểm nghiệm phương trình Becnoulli đối với dòng chất lỏng nén được, xác định các tổn thất năng lượng trên dòng chảy chất lỏng thực.

KD2

Ống khí động dưới âm

2. Phòng thí nghiệm thủy động lực học: T-107

Chức năng: Thực hiện các thí nghiệm thủy động lực học tàu thủy, cân bằng ổn định tàu thủy, điều khiển lái tàu, thủy động lực học chân vịt tàu thủy, nhập môn kỹ thuật tàu thủy và thí nghiệm thủy lực đại cương.

Thiết bị thí nghiệm:

  • Bộ thí nghiệm thủy lực đại cương: Xác định các trạng thái chảy của dòng chất lỏng không nén được, đo các loại tổn thất năng lượng trên dòng chảy của chất lỏng không nén được.

TLDCBộ thí nghiệm thủy lực đại cương

3. Xưởng thực hành và chế tạo mô hình:T-107

Chức năng: Thực hiện các nghiên cứu, thiết kế chế tạo và chuyên giao công nghệ. Thực hành sử dụng và chế tạo các loại mô hình thiết bị kỹ thuật.

Trang thiết bị: Xưởng được trang bị đầy đủ các máy móc và thiết bị cơ khí, điện tử để phục vụ nghiên cứu và chế tạo thử nghiệm các sản phẩm kỹ thuật chất lượng tốt.

CLB2          CLB1

4. Phòng tính toán số: C6-204

CNC

Comment