Các định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính

Lĩnh vực Cơ học chất lỏng

   • Nghiên cứu động lực học dòng chảy.
   • Nghiên cứu lớp biên và sức cản, điều khiển lớp biên để giảm lực cản.

Lĩnh vực Kỹ thuật tàu thủy

   • Nghiên cứu các vấn đề thủy động lực học và điều khiển tàu thủy.
   • Nghiên cứu thiết kế thiết bị tự hành dưới nước không người lái (AUV).
   • Nghiên cứu thiết kế kế chế thử một số loại tàu đặc biệt (tàu lướt, cánh ngầm, đệm khí, thủy khí ….)
   • Nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch và tái tạo
   • Nghiên cứu công nghệ và chế tạo hệ thống lái tàu.
   • Nghiên cứu hiện tượng xâm thực.
   • Nghiên cứu và lập trình giải các bài toán số ứng dụng

Các nhóm nghiên cứu

   • Nhóm Sáng tạo trẻ BK (BK Young Innovation Group)
   • Nhóm Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các dụng cụ đo và hệ thống thiết bị thí nghiệm.
   • Nhóm Nghiên cứu các hệ thống điều khiển và truyền thông cho phương tiện không người lái tự hành dưới nước.
   • Nhóm Nghiên cứu, tính toán động lực học dòng chảy, CFD.

Comment