Home
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ

Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ

Thành lập: Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ trước đây có tên là Bộ môn Thuỷ khí động lực được thành lập từ năm 1956. Từ năm 2003 Bộ môn đổi tên là Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thủy.

Đội ngũ cán bộ: Bộ môn hiện có 14 cán bộ trong đó gồm 5 phó giáo sư, 7 tiến sỹ, 1 NCS đang học tập ở nước ngoài, 1 Thạc sỹ.


Đội ngũ cán bộ bộ môn Kỹ thuật Thủy khí & Tàu thủy

Đào tào: Bộ môn đào tạo và quản lý bậc đại học (Kỹ sư và Cử nhân) ngành Kỹ thuật tàu thủy, sau đại học các ngành: Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật Cơ khí Động lực và Cơ chất lỏng. Hàng năm, Bộ môn đảm nhận khoảng 2000 giờ dạy môn Kỹ thuật thủy khí (Cơ học chất lỏng) cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của các khoa/viện trong Nhà trường, tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, tham gia giảng dạy cho sinh viên hệ vừa học vừa làm của trường ĐHBKHN, tổ chức lựa chọn và ôn thi cho Đội tuyển Olympic CHTQ môn Thủy lực.

NCKH: Bộ môn định hướng NCKH theo hai lĩnh vực chính là Kỹ thuật tàu thủy và Kỹ thuật Thủy khí. Cán bộ bộ môn đã chủ trì hoặc tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và đề tài chuyển giao công nghệ, đề tài hợp tác quốc tế, xuất bản các đầu sách, giáo trình, bài giảng và công bố hàng trăm công trình trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Thành tích đạt được: Bộ môn đã có 1 nhà giáo nhân dân và 2 nhà giáo ứu tú (GS. TS Nguyễn Hữu Chí, GS.TSKH Nguyễn Văn Tuyên, GS.TSKH. NGND Vũ Duy Quang) và nhiều cán bộ được nhận Bằng khen Thủ tướng, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục… PGS. Nguyễn Phước Hoàng được nhận Huân Chương kháng chiến hạng 2. Bộ môn được nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ – năm 1999.

Lãnh đạo:

  • Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Văn Sáng
  • Phó trưởng bộ môn: TS.Hoàng Công Liêm

Địa chỉ liên hệ:

  • Văn phòng bộ môn: C6-202
  • Tel: +84 24 38692501

Comment