Liên hệ

Văn phòng : C8-205
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 0243 868 4945
E-mail ased@hust.edu.vn