Liên hệ

Văn phòng : C8-205
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (+84) (04 )3868 2525
E-mail ased@hust.edu.vn