Home
Đơn vị
Bộ môn Kỹ thuật hàng không và vũ trụ
Danh sách các đề tài nghiên cứu

Danh sách các đề tài nghiên cứu

Ðề tài hợp tác quốc tế

Tên đề tài Thời gian
Mã số HNQT/SPĐP/12.19: Nghiên cứu và phát triển trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp. 2019-2020
Mã số: 10/2014/HĐ-NĐT: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán mô phỏng đặc tính khí động đàn hồi của cánh khí cụ bay trong công nghiệp hàng không. 06-2014/05-2016
Mã số: 06/CRI 2014-2016: Phát triển công cụ thiết kế vật bay kết hợp phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số – Ứng dụng thiết kế và chế tạo máy bay phun thuốc trừ sâu 05/2014 – 03/2016
Numerical – Experimental combined aerospace design tool development, funded by AUN/SEED-Net. 2011-2013

Đề tài NCKH cấp Nhà Nước

Tên đề tài Thời gian
Mã số KC.05.21/16-20: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống giải nhiệt bằng địa nhiệt ứng dụng cho các trạm thu phát sóng di động (BTS). 2019-2020
Mã số. 107.03.2018.20: Tối ưu đặc tính khí động học và tính ổn định của một tầng máy nén đồng trục cận âm sử dụng phương pháp thải khí và kênh dẫn hồi khí, đề tài NAFOSTED. 12/2018 – 12/2020
Mã số: ĐTĐL.CN-54/16: Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laser, GPS/GNSS và UAV. 2017-2019
Nghiên cứu mô hình hóa sự hư hại của thép dưới tác động của tải trọng mỏi nhiều trục có biên độ thay đổi, đề tài NAFOSTED 2015-2016
Mã số: KC.03.TN03/11-15, HÐ số: 03/2011/HÐ-ÐTTN-KC.03/11-15: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quĩ đạo yêu cầu. 01/2012 – 12/2012

Đề tài NCKH cấp Thành Phố Hà Nội

Tên đề tài Thời gian
Mã số: 01C-01/08-2012-2, Số quyết định: 136/QÐ-UBND ngày 12/12/2011: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay. 01/2012-12/2013

Đề tài NCKH cấp Bộ

Tên đề tài Thời gian
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình thực nghiệm dùng ống khí động kín phục vụ cho các nghiên cứu liên quan đến nhiệt khí động 2012
B2009-01-214: Nghiên cứu thiết kế chế tạo rôbốt xử lý đường ống công nghiệp 2008-2009

Đề tài NCKH cấp Nhà Trường

Tên đề tài

Thời gian

T2017-058: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 2017-2018
T2017-057: Nghiên cứu thiết kế mô hình máy bay trực thăng không người lái ứng dụng phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 2017-2018
T2016-018: Xây dựng chương trình dự đoán ứng xử của vật liệu composite hướng sợi ngẫu nhiên bằng mô hình đồng nhất đa cấp độ và tích hợp vào phần mềm tính kết cấu ABAQUS. 2016-2017
T2014-76: Thiết kế bộ thí nghiệm đàn hồi khí động với mô hình cánh NACA0012.2016-2018: Nghiên cứu, thiết kế và tích hợp hệ thống khảo sát địa hình trong xây dựng dựa trên công nghệ chụp ảnh, quét laser, GPS/GNSS và UAV. 2014-2015
T2014-15: Nghiên cứu Thiết kế, chế tạo tấm phẳng gia nhiệt dạng nhiều lỗ phục vụ cho nghiên cứu thực nghiệm phương pháp làm mát ứng dụng cho thành buồng cháy và cánh lá tuabin động cơ máy bay. 01–12.2014
T2014-31: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bay mô hình hai động cơ vừa có tính năng của máy bay cánh bằng vừa có tính năng của máy bay trực thăng. 05-12/2014
T2014-126: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị bay tám động cơ cánh kép trên dưới. 05-12/2014
T2014-127: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đảm bảo an toàn bay cho thiết bị bay thông minh. 05-12/2014
T2014-128: Xây dựng trạm thu phát định vị lưu động phục vụ truyền nhận và điều khiển các thiết bị tự hành UAV và AUV. 05-12/2014
T2013-31: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bay mô hình hai động cơ vừa có tính năng của máy bay cánh bằng vừa có tính năng của máy bay trực thăng. 2013-2014
T2013-30: Dự đoán ứng xử của vật liệu composite sử dụng mô hình đa cấp độ. 2013-2014
T2013-17: Thiết kế, chế tạo hộp chống nhiễu cho mạch điều khiển của máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ. 2013
T2012- 27: Nghiên cứu vật liệu composite thân thiện môi trường ứng dụng vào chế tạo cánh mô hình máy bay. 2012
T2012- 93: Nghiên cứu, mô phỏng kiểm nghiệm kết cấu lớp vỏ chịu áp của tầu ngầm cỡ nhỏ dưới tác động của các tải trọng thủy động khi di chuyển dưới mặt nước. 2012
T2012- 94: Nghiên cứu, thiết kế mô hình tháp mặt trời – Ứng dụng cho việc cung cấp điện năng tại Việt Nam. 2012
T2012- 95: Nghiên cứu, thiết kế máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời. 2012
T2011- : Nghiên cứu, thiết kế máy bay mô hình dạng cánh vẫy. 2011
T2011- 73: Nghiên cứu, mô phỏng các hiện tượng đàn hồi khí động tác động lên kết cấu cánh máy bay. 2011
T2010- : Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thí nghiệm trực quan về biến dạng do va đập. 2010
T2010- : Hoàn thiện bộ thiết bị thí nghiệm nghiên cứu cháy C551. 2010
T2010- : Ứng dụng phần mềm ANSYS giải quyết một số bài toán về biến dạng của vật liệu trong các điều kiện tải trọng khác nhau. 2010