Các định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV).
 • Thiết kế, chế tạo thiết bị, sản phẩm phục vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản trong kỹ thuật Hàng không.
 • Nghiên cứu vật liệu, kết cấu Hàng không.
 • Nghiên cứu Động lực học và điều khiển Hàng không.
 • Nghiên cứu Khí động lực và Robot.
 • Nghiên cứu Mô phỏng số và thực nghiệm Động cơ Hàng không Vũ trụ và Máy cánh quay Công nghiệp.

Các nhóm nghiên cứu

 • Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật tính toán Hàng không-Vũ Trụ: PGS.TS Hoàng Thị Kim Dung.
 • Nhóm Nghiên cứu Khí động lực và Robot: TS. Lưu Hồng Quân.
 • Nhóm Nghiên cứu Vật liệu và Kết cấu hàng không: TS. Lê Thị Tuyết Nhung, PGS.TS Vũ Đình Quý
 • Nhóm Nghiên cứu Động lực học và Điều khiển hàng không: TS. Hà Mạnh Tuấn, PGS.TS Vũ Đình Quý, TS. Phạm Gia Điềm.
 • Nhóm Nghiên cứu Động cơ Hàng không Vũ Trụ và Máy cánh quay: TS. Đinh Công Trường, TS. Lê Xuân Trường, và TS. Đinh Tấn Hưng.