Hợp tác

Các đối tác trong nước:

 • Trường Đại học:

– Học viện Kỹ thuật quân sự

– Trường Đại học Giao thông vận tải

– Học viện Nông nghiệp Việt Nam

– Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

– Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

– Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

– Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

– Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Viện nghiên cứu:

– Viện Khoa học Việt Nam

– Viện Hóa học công nghiệp

– Viện Dầu khí Việt Nam

 • Cơ quan doanh nghiệp :

– Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM)

– Công ty  Honda Việt Nam

– Công ty  Toyota Việt Nam

– Công ty Motul Việt Nam

– Công ty Piaggio Việt Nam

– Xí nghiệp đại tu xe bus Hà Nội

– Nhà máy diesel Sông Công, Thái Nguyên

– Công ty AVL Việt Nam

Các đối tác nước ngoài:

 • ĐH Chulalongkorn, ĐH Công nghệ King Mongkut Ladkrabang – Thái Lan.
 • ĐH Kỹ thuật Graz, Áo
 • Hãng AVL GmbH, Graz, Áo
 • ĐH Tennessee, Knoxville; ĐH bang Arizona, Mỹ
 • ĐH Gunma, ĐH Kyoto, ĐH Kanazawa, ĐH Nagoya, ĐH Kỹ thuật Tokyo, ĐH Waseda – Nhật Bản
 • ĐH Inje, ĐH Inha – Hàn Quốc
 • ĐH Công nghệ quốc gia Đài Bắc, Đài Loan
 • ĐH Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức
 • ĐH tổng hợp OVG Magdeburg, CHLB Đức

Comment