Home
Đơn vị
Bộ môn Động cơ đốt trong
Danh sách các đề tài nghiên cứu

Danh sách các đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu đang thực hiện:

 • Đề tài KHCN cấp Nhà nước:
  • Đề tài cấp Nhà nước, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử cung cấp xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (E100) cho động cơ ô tô và xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Thời gian thực hiện 2014-2015
  • Mã số KC.05/11-15, Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ. Thời gian thực hiện 2014-2015
  • Mã số 06/HĐ-ĐT.06.11/NLSH: Nghiên cứu khả năng tương thích của động cơ nổ thế hệ cũ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol E100> 5%. Thời gian thực hiện 2011-2012
  • Mã số KC.05.TN05/11-15: Nghiên cứu nâng cao tính kinh tế nhiên liệu và giảm phát thải độc hại cho động cơ xăng bằng cách cung cấp hỗn hợp khí giàu hydrô cho động cơ. Thời gian thực hiện 01/2012-12/2012
  • Mã số ĐTĐL.2007G/19: Đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất và thử nghiệm hiện trường nhiên liệu sinh học (biodiesel) từ mỡ cá nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về biodiesel ở Việt Nam. Đã được nghiệm thu vào tháng 05/2009,
 • Đề tài KHCN cấp Bộ:
  • B2009-01-290 : Nghiên cứu chuyển đổi động cơ Diesel sang chạy Diesel – Khí hóa lỏng. 2009-2010
  • B2009-01-288: Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo hệ thống phun xăng điện tử thay thế cho hệ thống nhiên liệu ding bộ chế hòa khí của động cơ xe máy. 2009-2010
 • Đề tài KHCN cấp Thành phố Hà Nội:
  • 01C-09/05-2010-2: Nghiên cứu giảm phát thải độc hại cho phương tiện xe buýt công cộng đang lưu hành ở Hà Nội. Đã nghiệm thu vào tháng 08/2011.
  • 01C-09/05-2008-2: Xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải và tiêu hao nhiên liệu đặc trưng cho xe máy ở Hà Nội (HMDC driving cycle) và bộ dữ liệu hệ số phát thải cho xe máy. Đã nghiệm thu vào tháng 08/2009.
 • Đề tài phối hợp:
  • 03 đề tài phối hợp với Viện Dầu khí Việt Nam VPI (Sử dụng LPG trên xe buýt, phát triển phụ gia cho nhiên liệu E10, thử nghiệm hiện trường B10),
  • 01 đề tài phối hợp với Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Giảm phát thải cho động cơ diesel),
 • Đề tài cấp Trường :

– Năm 2013-2014: 04 đề tài

– Năm 2012-2013: 04 đề tài

– Năm 2011-2012: 06 đề tài

– Năm 2010-2011: 04 đề tài

Comment

*

*