Danh mục cán bộ

No Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/ Giảng Viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn PGS.TS/ Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/ Giảng Viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/ Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/ Trưởng PTN  dongco_huutuyen
6 Trần Thị Thu Hương  PGS.TS/ Giảng Viên  dongco_huong
7 Nguyễn Thế Trực ThS/ Giảng viên  dongco_thetruc
8 Nguyễn Duy Tiến ThS/ Giảng viên  dongco_duytien
9 Nguyễn Đức Khánh ThS/ Giảng viên  P1050023
10 Trần Quang Vinh  PGS.TS/ Phó trưởng Bộ môn  
11 Trần Đăng Quốc  TS/ Giảng Viên  dongco_quoc
12 Trần Anh Trung  TS/ Giảng Viên  dongco_anhtrung
13 Nguyễn Thế Lương  TS/ Phó trưởng PTN  
14 Nguyễn Viết Thanh ThS/ Giảng viên  

Comment

*

*