Danh mục cán bộ

No Họ tên Chức danh/Chức vụ Hình ảnh
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/ Giảng Viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn GS.TS/ Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/ Giảng Viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/ Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/ Trưởng PTN  dongco_huutuyen
6 Nguyễn Thế Trực TS/ Giảng viên  dongco_thetruc
7 Nguyễn Duy Tiến ThS/ Giảng viên  dongco_duytien
8 Nguyễn Đức Khánh ThS/ Giảng viên  P1050023
9 Trần Đăng Quốc  TS/ Giảng Viên  dongco_quoc
10 Nguyễn Thế Lương  TS/ Phó trưởng PTN  
11 Nguyễn Viết Thanh ThS/ Giảng viên  

Comment

*

*