Home
Đỗ Viết Long

THÔNG TIN CÁN BỘ1

Họ và tên: Đỗ Viết Long
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1985
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 0986315489
Email: long.doviet@hust.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm

  • Máy thủy lực thể tích
  • Ứng dụng PLC điều khiển các hệ TĐTT

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

  • Thủy lực và hệ thống điều khiển

3. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Thạc Sĩ 2010 Điện tử – Đại học tổng hợp Hannover, CHLB Đức
Kỹ sư/cử nhân 2006 Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tóm tắt quá trình công tác

  • Từ 09/2011 – nay : giảng viên Bộ môn Máy và tự động thủy khí

5. Công trình NCKH điển hình

  1. Đề tài cấp trường: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thí nghiệm động cơ gió trục ngang
  2. Đề tài cấp trường: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế bộ biến đổi D/A thủy lực tích hợp bộ điều khiển logic khả trình (PLC)
  3. Đề tài cấp trường : Nghiên cứu khả năng hiện thực đặc tính tỷ lệ của van điều khiển tỷ lệ điện thủy bằng phương pháp tùy biến độ rộng xung điều khiển

6. Một số bài báo điển hình

  1. Bộ biến đổi số – tương tự thủy lực ứng dụng kỹ thuật số với bộ điều khiển logic khả trình
  2. Modeling and Simulation Research Position control of hydraulic cylinder using high speed on/off valve is based on the method PWM (Pulse Width Modulation) of control pulse