Home
Đỗ Viết Long

THÔNG TIN CÁN BỘ1

Họ và tên: Đỗ Viết Long
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1985
Vị trí công tác: Giảng viên
Điện thoại: 0986315489
Email: longdv-ite@mail.hut.edu.vn

1. Các môn học đảm nhiệm:

-Máy thủy lực thể tích

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

3. Thành tích, giải thưởng(chỉ nêu các thành tích, giải thưởng điển hình liên quan đến lĩnh vực khoa học)

4. Quá trình đào tạo

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến Sĩ
Thạc Sĩ 2010 Điện tử – Đại học tổng hợp Hannover, CHLB Đức
Kỹ sư/cử nhân 2006 Cơ khí – Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác

    : 09/2011 – nay : giảng viên bộ môn

6. Công trình NCKH điển hình(không quá 10 công trình điển hình):

–  Đề tài cấp trường: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thí nghiệm động cơ gió trục ngang

7. Các giáo trình đã biên soạn(không quá 10 giáo trình điển hình):

8. Một số bài báo điển hình(không quá 15 bài báo điển hình theo thứ tự ưu tiên):

 

Comment

*

*