Home
Đỗ Thành Công

thanh congTHÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:                              Đỗ Thành Công

Học hàm, học vị:                  Thạc sỹ

Ngày tháng năm sinh:       20/12/1986

Điện thoại:                            0987736836

Email:                                    Cong.dothanh@hust.edu.vn

 1. Các môn học đảm nhiệm:
 • Thí nghiệm Nhập môn Cơ khí động lực
 • Thí nghiệm Máy thủy khí
 • Thí nghiệm Truyền động thủy lực thể tích
 • Thí nghiệm Bơm quạt cánh dẫn
 • Thí nghiệm Truyền động tự động khí nén
 • Thí nghiệm Cơ học chất lỏng chuyên sâu
 • Thí nghiệm Ứng dụng PLC điều khiển hệ TĐTT
 • Thí nghiệm Lý thuyết cánh II
 • Thí nghiệm Tuabin thủy lực
 • Thí nghiệm Tuabin gió
 • Thực tập Kỹ thuật
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học:
 • Máy và thiết bị cánh dẫn
 • Máy và thiết bị thủy lực, hệ thống tự động thủy khí.
 • Máy nén khí, hệ truyền động tự động khí nén
 • Phương pháp số mô phỏng dòng thủy khí
 1. Thành tích, giải thưởng
 2. Quá trình đào tạo:
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Kỹ sư/cử nhân 2009 Viện cơ khí động lực – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Thạc sỹ 2011 Viện cơ khí động lực – ĐH Bách Khoa Hà Nội
 1. Tóm tắt quá trình công tác:
 • 2004-2009: Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội, chuyên ngành Máy và tự động thủy khí, Viện Cơ khí động lực.
 • 2009-nay: Cán bộ kỹ thuật ĐH Bách Khoa Hà Nội.
 1. Công trình NCKH điển hình:
 2. Các giáo trình đã biên soạn:
 3. Một số bài báo điển hình: