Home
Đinh Tấn Hưng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên:               Đinh Tấn Hưng
Học hàm, học vị:     Tiến sĩ
Năm sinh:               1977
Vị trí công tác:         Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điện thoại:        84.24386825
E-mail:              hung.dinhtan@hust.edu.vndinhtanhung@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Kiểm tra và bảo dưỡng Máy bay
 • Cơ sở thiết kế máy bay
 • Phương tiện bay không người lái
 • Thiết kế và chế tạo động cơ hàng không
 • Yếu tố con người trong kỹ thuật hàng không
 • An toàn bay
 • Độ tin cậy trong kỹ thuật hàng không

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Thiết kế, chế tạo khí cụ bay không người lái;
 • Kết cấu và độ bền vật liệu hàng không;
 • Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay.
 • Tái tinh lọc, phục hồi đặc tính khai thác của các chất lỏng công tác trong các hệ thống máy bay;

3. Thành tích, giải thưởng:

 • 2012,2013,2016 Giấy khen của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • 2015 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • 2014 Bằng khen của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội.

4. Quá trình đào tạo:

 Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2010 Bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện vận tải / Đại học Hàng không quốc gia Kiev, Ucraina
Kỹ sư chuyên gia 2005 Quản trị Kinh tế đối ngoại/ , Đại học Hàng không quốc gia Kiev, Ucraina
Thạc sĩ 2003 Bảo dưỡng Máy bay và Động cơ Hàng không / Đại học Hàng không quốc gia Kiev, Ucraina
Kỹ sư 2001 Công nghệ Hàng không và Vũ trụ / / Đại học Hàng không quốc gia Kiev, Ucraina

5. Tóm tắt quá trình công tác

 • 12.2011 –nay Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Viện cơ khí Động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 • 01.2013 – 10.2017 Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ;
 • 04.2014 -10.2017 – nay Phó Viện trưởng và từ 10-2017 – nay Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6. Các công trình nghiên cứu điển hình

 • 01–12.2012 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội , mã số T2012-95 “Nghiên cứu, thiết kế máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời”
 • 01–12.2012 Thư ký đề tài tiềm năng cấp nhà nước, mã số KC.03.TN03/11-15 “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bay siêu nhỏ tự động bay theo quỹ đạo yêu cầu”
 • 01.2012-12.2013: Tham gia đề tài nghiên cứu cấp Thành Phố Hà Nội, mã số: 01C-01/08-2012-2, “Nghiên cứu, Tính toán, Thiết kế, Chế tạo Máy ép lốp phục vụ quá trình bảo dưỡng máy bay”
 • 01–12.2014 Chủ nhiệm đề tài cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội , mã số T2014-15 “Nghiên cứu Thiết kế, chế tạo tấm phẳng gia nhiệt dạng nhiều lỗ phục vụ cho nghiên cứu thực nghiệm phương pháp làm mát ứng dụng cho thành buồng cháy và cánh lá tuabin động cơ máy bay”.

7. Một số bài báo điển hình

 1. Cong-Truong Dinh, Tai-Duy Vu, Tan-Hung Dinh and Phi-Minh Nguyen, Heat Transfer Performance of Internal Cooling Turbine Blades using Cutted-Root Rib Design, Proceedings ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT2020-15389, June 22-26, 2020, London, United Kingdom, Accepted, SCOPUS.
 2. Hai Vu, Stéphane Lathuilière, Ta-Hoang Vo, Thi-Lan Le, Thanh-Hai Tran, Tan-Hung Dinh – A study of unmanned aerial vehicle imagery requirements for semantic regions recognition – Journal of Computer Science and CyberneticsV.XX, N.X (2015), 1–DOI no. 10.15625/1813-9663/30/2/3614.
 3. Vu Dinh Quy, Dinh Tan Hung, “Experimental characterization of thrust efficiency of coaxialrotors using in multi-rotor UAV”, Proceeding of the AUN/SEED-Net regional conference on mechanical and manufacturing engineering (RCMME 2014), 10/2014
 4. Vũ Quốc Huy, Vũ Đình Quý, Đinh Tấn Hưng, Nguyễn Phú Hùng – Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng kiểm bền máy ép lốp phục vụ bảo dưỡng máy bay – Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1.2013 – 0866-7056;
 5. Nguyen Phu Hung, Vu Quoc Huy, Dinh Tan Hung, Hoang Thi Kim Dung- Design, Fabrication and Testing of an Autonomous Fixed-Wing UAV- Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Các Trường Đại học Kỹ thuật)- No. 94/2013- 0868-3980;
 6. Dinh Tan Hung, Nguyen Phu Hung – Study the flight prolonging of the UAV combines battery – solar energy – Proceeding of the 5th AUN/SEED-Net Conference in Mechanical and Aerospace Technolog – 02//2013 – ISBN: 978-616-515-626-6
 7. В.В. Гаража, Динь Тан Хынг Оценка эффективности разрушения суспензии в квазипостоянном электрическом поле поляризационного электроочистителя/- материалы Х Международной научно-технической конференции «Авиа-2009» том II, Киев 2009, стр.17.65-17.68.
 8. Динь Тан Хынг, В.В. Гаража Анализ результатов экспериментальных исследований электроочистки гидравлического авиационного масла «Гидро-Никоиль» и эффективности работы электроочистителя / – К. Вісник Інженерної академії України № 3,4 – 2009,стр. 8-13