Home
Đinh Công Trường

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Đinh Công Trường
Học hàm, học vị: TS
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Giảng viên BM Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
Điện thoại: 09.3463.8035
E-mail: truong.dinhcong@hust.edu.vn, truongdc.ite@gmail.com

1. Các môn học đảm nhiệm:

 • Động cơ đẩy Hàng không và Vũ trụ.
 • Cánh quạt máy bay.
 • Máy bay trực thăng.

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Mô phỏng đa hiện tượng vật lý cho Động cơ đẩy Hàng không Vũ trụ.
 • Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tối ưu về hình dạng cho thiết kế các loại máy cánh quay (máy nén, tuabin, quạt và máy bơm, vv) và các thiết bị gia nhiệt trong tuabin (gân, rãnh và khe tản nhiệt, đường dẫn làm mát, và khớp nối giữa rotor và stator, vv), buồng đốt và các hệ thống phụ trợ trong động cơ đẩy hàng không và vũ trụ.
 • Ứng dụng tính toán động lực học chất lưu (CFD), tương tác chất lưu chất rắn và âm học cho các vấn đề Công nghiệp.

3. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sĩ 2017 Kỹ thuật Cơ khí trong động cơ máy bay, Trường Đại học Inha, Hàn Quốc
Thạc sĩ nghiên cứu 2007 Khí động và Âm học trong Hàng không, Đại học Paris 6, Pháp
Thạc sĩ nghiên cứu 2007 Năng lượng, Động cơ đẩy và Hàng không vũ trụ, Đại học Paris 10, Pháp.
Thạc sĩ ứng dụng 2007 Năng lượng, Động cơ đẩy và Hàng không vũ trụ, Đại học Paris 10, Pháp.
Thạc sĩ nghiên cứu 2001 Cơ học môi trường liên tục, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Liège, Vương quốc Bỉ
Kỹ sư 1999 Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bách Khoa Hà nội

4. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 2018 – nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 • 2013-2017: Nghiên cứu sinh tại Đại học Inha, Incheon, Hàn Quốc.

5. Một số bài báo điển hình:

 • Tạp chí ISI:
 1. Cong-Truong Dinh, Sang-Bum MA and Kwang-Yong Kim, Aerodynamic Optimization of a Single-Stage Axial Compressor with Stator Shroud Air Injection, AIAA journal, Vol. 55, No. 8, August 2017. IF: 1.638.
 2. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Effects of Non-Axisymmetric Casing Grooves Combined with Airflow Injection on Stability Enhancement of an Axial Compressor, International Journal of Turbo & Jet-Engines, February 2017. IF: 0.47.
 3. Cong-Truong Dinh, Man-Woong Heo and Kwang-Yong Kim, Aerodynamic performance of transonic axial compressor with a casing groove combined with blade tip injection and ejection, Aerospace Science and Technology Vol 46, pp. 176–187, 2015. IF: 2.151.
 • Tạp chí quốc tế (non-ISI):
 1. Cong-Truong Dinh, Sang-Bum MA and Kwang-Yong Kim, Effects of Stator Shroud Injection on the Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Trans. Korean Soc. Mech. Eng. B, Vol. 41, No. 1, pp. 9~19,
 • Hội nghị quốc tế :
 1. Hoang-Tung Vu, Dinh-Quy Vu and Cong-Truong Dinh, Aerodynamic Performances of a Transonic Axial Compressor with Rotor Hub Fillet, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS001, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, pp. 9-12.
 2. Tuan-Long Vu, Tan-Hung Dinh and Cong-Truong Dinh, Aerodynamic Performances of a Single-stage Transonic Axial Compressor with Blade Design near Stator Hub Surface, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS073, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, pp. 388-391.
 3. Cong-Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effects of Different Rotors Distance on Aerodynamic Performances of a Multi-rotor Unmanned Aerial Vehicles, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS074, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, pp. 392-396.
 4. Cong-Truong Dinh, Dinh-Quy Vu, Xuan-Truong Le and Duc-Hay Nguyen, Aeromechanic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using Bleeding Airflow, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS131, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, pp. 634-641.
 5. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effects of a Circumferential Feed-Back Channel on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Proceedings ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT2017-63536, June 27-29, 2017, Charlotte, NC
 6. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effect of Air Bleeding on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Axial Compressor, 2016 한국유체기계학회 동계 학술대회 논문집 여수 디오션리조트, 11. 30~12. 02.
 7. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effects of Air Injection on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, ICESEEI ’16: Applications of Engineering in Renewable Energy Sources, 73208-127, Barcelona, Spain, February 13-15, 2016.
 8. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effects Of Partial-Span Splitter Blades Combined With Air Injection on Aeodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Proceedings of 7th International Symposium on Fluid Machinery and Fluids Engineering 18th- 22th October, 2016, Lotte City Hotel, Jeju,
 9. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effects of Air Injection on Aerodynamic Performance of Single-Stage Transonic Axial Compressor, ASME Turbo Expo 2016, 13-17 June, 2016, Seoul,
 10. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Aerodynamic Performance of a Single-Stage Axial Compressor using Stator Splitter Blades combined with Airflow Injection, 한국유체기계학회 동계 학술대회 논문집 롯데시티호텔, 제주, 2015. 12. 02~04.
 11. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Performance Analysis of a Transonic Axial Compressor using Slot Casing Grooves and Blade Tip Injection, The 13th Asian International Conference on Fluid Machinery, AICFM13-015, 7th – 10th September 2015, Tokyo,
 12. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Effects of Airflow Injection and Ejection in a Casing Groove on Aerodynamic Performances of a Transonic Axial Compressor, Proceeding of ACFD10, The 10th Asian Computational Fluid Dynamics Conference, ACFD10-65, October 19-23, 2014, Jeju,
 13. Cong-Truong DINH and Kwang-Yong KIM, Parametric Design Study of Casing Groove combined with Blade Tip Injection and Ejection on Aerodynamic Performance of a Transonic Axial Compressor, Asian Congress on Gas Turbines 2014 (Acgt 2014), ACGT2014-0038, August 18-20, 2014, Seoul,
 14. Cong Truong Dinh and Jea-Woon Kim, Analysis of Turbulent Flow Structures and Aerodynamic Noise on Side View Mirrors of a Vehicle, ISFMFE 2012, 5th International Symposium on Fluid Machinery and Fluids Engineering, 24-27 October 2012, Lotte Hotel, Jeju,
 • Hội nghị trong nước :
 1. Cong Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effect of Rotor/Stator Distance on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, July 19-21, 2018, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam.
 2. Cong Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effect of Stator Fillet on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, July 19-21, 2018, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam.

 

Comment

*

*