Home
Đinh Công Trường

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Đinh Công Trường
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác: Giảng viên BM Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
Điện thoại: (+84) 243.868.2525
E-mail: truong.dinhcong@hust.edu.vn, truongdc.ite@gmail.com
 1. Các môn học đảm nhiệm
 • Máy bay trực thăng.
 • Cánh quạt máy bay.
 • Động cơ và thiết bị đẩy.
 • Động cơ hàng không.
 • Phương pháp số trong kỹ thuật hàng không.
 • Tính toán động lực học chất lưu và tối ưu.
 • Tên lửa đẩy.
 • Máy cánh quay.
 • Động cơ tuabin khí.
 1. Lĩnh vực hoạt động khoa học
 • Mô phỏng số đa hiện tượng vật lý Động cơ Hàng không Vũ trụ sử dụng các phần mềm thương mại và mã nguồn mở.
 • Ứng dụng các kỹ thuật tối ưu và tính toán động lực học chất lưu (CFD) phục vụ:
  • Thiết kế các loại máy cánh quay (máy nén, tuabin, quạt và máy bơm, vv).
  • Thiết bị gia nhiệt trong tuabin (gân, rãnh và khe tản nhiệt, đường dẫn làm mát, và khớp nối giữa rotor và stator, vv) và các bài toán về trao đổi nhiệt trong Động cơ Hàng không Vũ trụ.
  • Buồng đốt của Động cơ Hàng không Vũ trụ.
  • Hệ thống phụ trợ trong Động cơ Hàng không Vũ trụ.
 • Ứng dụng tính toán động lực học chất lưu (CFD), tương tác chất lưu, chất rắn, nhiệt và âm học cho máy quay Công nghiệp.
 1. Quá trình đào tạo
Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường.
Tiến sĩ 2017 Kỹ thuật Cơ khí trong động cơ máy bay, Trường Đại học Inha, Hàn Quốc
Thạc sĩ nghiên cứu 2007 Khí động và Âm học trong Hàng không, Đại học Paris 6, Pháp.
Thạc sĩ nghiên cứu 2007 Năng lượng, Động cơ đẩy và Hàng không vũ trụ, Đại học Paris 10, Pháp.
Thạc sĩ ứng dụng 2007 Năng lượng, Động cơ đẩy và Hàng không vũ trụ, Đại học Paris 10, Pháp.
Thạc sĩ nghiên cứu 2001 Cơ học môi trường liên tục, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Liège, Vương quốc Bỉ
Kỹ sư 1999 Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam.
 1. Thành tích và giải thưởng
 • Giải thưởng bài báo xuất sắc của Hội Cơ học Thủy khí lần thứ 21, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam, 2018.
 1. Hoạt động nghề nghiệp
 • Thành viên Hội máy Thủy khí Châu Á, 2019.
 • Ủy viên Hội máy Thủy khí Việt Nam, 2020.
 • Phản biện cho nhiều tạp chí khoa học uy tín trong nước và thế giới.
 1. Tóm tắt quá trình công tác
 • 2018 – nay: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ, Trường Đại học Bách khoa Hà nội.
 • 2013-2017: Nghiên cứu sinh tại Đại học Inha, Incheon, Hàn Quốc.
 1. Các công trình nghiên cứu điển hình
 • 12/2018 – 12/2020, Aerodynamic Performance and Stability Optimization of a Single-stage Transonic Axial Compressor using the Air Bleeding and Feedback Channel Methods, No. 107.03.2018.20, Funding institution: National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED), Position: Principal Investigator.
 • 07/2019-12-2020, Research and Develop Unmanned Helicopter for Agriculture, No. HNQT/SPĐP/12.19, Funding institution: Bilateral and multilateral research cooperation program on science and technology, Position: Member.
 • 2017-2019, Research, Design and Integration of the Topographic Surveying Systems based on Imaging, Laser, GPS / GNSS and UAV, No. ĐTĐL.CN-54/16, Funding institution: National level, Position: Member.
 • 04/2014 – 03/2017, Aerodynamic-Structural Design Optimization of Wide Chord Fan, HANWHA Techwin, KOREA. Position: Member.
 1. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản
 • Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Effects of Air Injection on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Recent Advances in Energy and Environmental and Biological Sciences, World Scientific and Engineering Academy and Society Press, 2016, ISSN: 2227-4359, ISBN: 978-1-61804-368-9.
 1. Sáng chế và một số bài báo điển hình
 • Sáng chế
 1. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Investigation of a Circumferential Feed-Back Channel in a Single-stage Transonic Axial Compressor, Korean Patent Certification No. 10-1877167, July 2018.
 2. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Stator partial span splitter blades with single-stage transonic axial compressor, Korean Patent Certification No. 10-1799071, November 2017.
 3. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Single-stage transonic axial compressor with stator injector, Korean Patent Certification No. 10-1724361, April 2017.
 • ISI/SCOPUS
 1. Cong-Truong Dinh, Tai-Duy Vu, Tan-Hung Dinh and Phi-Minh Nguyen, “Heat Transfer Performance of Internal Cooling Turbine Blades using Cutted-Root Rib Design,” Proceedings ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT2020-15389, June 22-26, 2020, London, United Kingdom, Accepted, SCOPUS.
 2. Ky-Quang Pham, Xuan-Truong Le and Cong-Truong Dinh, “Effects of Stator Splitter Blades on Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor,” Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 2020, ISSN: 2289-4659, Accepted, SCOPUS.
 3. Ky-Quang Pham, Quang-Hai Nguyen, Tien-Dung Vuong and Cong-Truong Dinh, “Parametric Study on Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor with Recirculation-bleeding Channels,” International Journal of Fluid Machinery and Systems, Vol. 13(2), pp. 114-136, April 2020, ISSN:1882-9554, SCOPUS.
 4. M. Phan, P. H. Duan and C. T. Dinh, “Numerical Aero-Thermal Study of High-Pressure Turbine Nozzle Guide Vane: Effects of Inflow Conditions,” Physic of Fluid, Vol. 32(2), 034111, March 2020, DOI: https://doi.org/10.1063/1.5144418, ISSN: 1070-6631, SCI.
 5. Cong-Truong Dinh, Dinh-Quy Vu and Kwang-Yong Kim, “Effects of Rotor Bleeding Airflow on Aerodynamic and Structural Performances of a Single-stage Transonic Axial Compressor,” International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 20 December 2019, https://doi.org/10.1007/s42405-019-00239-5, ISSN: 2093-2480, SCI.
 6. Cong-Truong Dinh, Sang-Bum Ma and Kwang-Yong Kim, “Aerodynamic Optimization of a Single-Stage Axial Compressor with Stator Shroud Air Injection,” AIAA journal, Vol. 55(8), pp. 2739-2754, August 2017, ISSN: 0001-1452, SCI.
 7. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, “Effects of a Circumferential Feed-Back Channel on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor,” Proceedings ASME Turbo Expo 2017: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT2017-63536, June 27-29, 2017, Charlotte, NC USA, ISBN: 978-0-7918-5089-3, SCOPUS.
 8. Cong-Truong Dinh, Sang-Bum Ma and Kwang-Yong Kim, “Effects of Stator Shroud Injection on the Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor,” Trans. Korean Soc. Mech. Eng. B, Vol. 41(1), pp. 9-19, 2017, ISSN: 1226-4881, SCOPUS.
 9. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, “Effects of Non-Axisymmetric Casing Grooves Combined with Airflow Injection on Stability Enhancement of an Axial Compressor,” International Journal of Turbo and Jet-Engines, Vol 36(3), pp. 283–296, January 2017, ISSN: 0334-0082, SCIE.
 10. Cong-Truong Dinh, Man-Woong Heo and Kwang-Yong Kim, “Aerodynamic performance of transonic axial compressor with a casing groove combined with blade tip injection and ejection,” Aerospace Science and Technology, Vol 46, pp. 176–187, July 2015, ISSN: 1270-9638, SCI.
 • Bài báo khác
 1. Xuan-Truong Le and Cong-Truong Dinh, Effect of Fillet Radius on Aerodynamic Performance of a Multi-stage Axial Compressor, Vietnam Journal of Mechanics, 2020, ISSN: 0866-7136, Accepted.
 2. Cong-Truong Dinh, Effect of Recirculation Channel on Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor, Journal of Science and Technology (Technical Universities), 2020, ISSN: 1859 – 3585, Accepted.
 3. Anh-Tuan Nguyen, Thanh-Trung Vu, Thanh-Dong Pham and Cong-Truong Dinh, Ground Effect on Aerodynamic Characteristics of Flapping-Wing Micro Air Vehicles, Journal of Science and Technology (Technical Universities), 2020, ISSN: 1859 – 3585, Accepted.
 4. Tien-Dung Vuong, Duc-Manh Dinh, Cong-Truong Dinh and Xuan-Long Bui, Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using Recirculation-Bleeding Channels, Journal of Science and Technology (Technical Universities), Vol. 138, pp. 033-037, November 2019, ISSN: 1859 – 3585.
 5. M. Phan, P. H. Duan and C. T. Dinh, Numerical Aero-Thermal Study of High Pressure Turbine Nozzle Guide Vane, the 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30), S2-ISTP099, pp. 283-290, November 1-3, 2019, Vinpearl Halong, Vietnam.
 6. Cong-Truong Dinh, Tuan-Long Vu, Xuan-Truong Le and Xuan-Long Bui, Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using a Recirculation Channel, the 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30), S2 ISTP183, pp. 291-296, November 1-3, 2019, Vinpearl Halong, Vietnam.
 7. Cong-Truong Dinh, Tien-Dung Vuong, Duc-Manh Dinh, Xuan-Truong Le, Quang-Hai Nguyen and Hien Minh Phan, Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using a Recirculation Channel combined with Bleeding Channels, the 30th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP30), S2 ISTP104, pp. 300-305, November 1-3, 2019, Vinpearl Halong, Vietnam.
 8. Vu-Hiep Pham, Duc-Hay Nguyen, Vu-Tuan Long, The-Mich Nguyen, Tien-Dung Vuong, Duc-Lien Hoang and Cong-Truong Dinh, Effects of Bleeding Channels Design on Aerodynamic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor, 15th Asian International Conference on Fluid Machinery, September 25-28, 2019, Busan, Korea, Business Registration Number: 112-82-06225.
 9. Cong-Truong Dinh, Duc-Manh Dinh, Tien-Dung Vuong, Tai-Duy Vu, Hien Minh Phan and Quang-Hai Nguyen, Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor using Different Rotor Bleeding Channel Designs, Proceeding of the 22th Vietnam Congress of Fluid Mechanics, July 25-27, 2019. Hai Phong, Vietnam.
 10. Hien Minh Phan, Cong-Truong Dinh, Duc-Manh Dinh, Duc-Anh Nguyen and Tai-Duy Vu, Three-Dimensional Flow Field in Compressor Linear Cascade, Proceeding of the 22th Vietnam Congress of Fluid Mechanics, July 25-27, 2019. Hai Phong, Vietnam.
 11. Hoang-Tung Vu, Dinh-Quy Vu and Cong-Truong Dinh, Aerodynamic Performances of a Transonic Axial Compressor with Rotor Hub Fillet, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS001, pp. 9-12, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, ISBN:9786049506093.
 12. Tuan-Long Vu, Tan-Hung Dinh and Cong-Truong Dinh, Aerodynamic Performances of a Single-stage Transonic Axial Compressor with Blade Design near Stator Hub Surface, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS073, pp. 388-391, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, ISBN:9786049506093.
 13. Cong-Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effects of Different Rotors Distance on Aerodynamic Performances of a Multi-rotor Unmanned Aerial Vehicles, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS074, pp. 392-396, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, ISBN:9786049506093.
 14. Cong-Truong Dinh, Dinh-Quy Vu, Xuan-Truong Le and Duc-Hay Nguyen, Aeromechanic Performance of a Single-stage Transonic Axial Compressor using Bleeding Airflow, International Conference of Fluid Machinery and Automation Systems – ICFMAS131, pp. 634-641, October 27-28, 2018, Hanoi, Vietnam, ISBN:9786049506093.
 15. Cong-Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effect of Rotor/Stator Distance on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Proceeding of the 21th Vietnam Congress of Fluid Mechanics, July 19-21, 2018, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam, ISBN:978-604-913-837-9.
 16. Cong-Truong Dinh and Dinh-Quy Vu, Effect of Stator Fillet on Aerodynamic Performances of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Proceeding of the 21th Vietnam Congress of Fluid Mechanics, July 19-21, 2018, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam, ISBN:978-604-913-837-9.
 17. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Effect of Air Bleeding on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Axial Compressor, 2016 한국유체기계학회 동계 학술대회 논문집 여수 디오션리조트, 2016. 11. 30~12. 02.
 18. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Effects Of Partial-Span Splitter Blades Combined With Air Injection on Aerodynamic Performance of a Single-Stage Transonic Axial Compressor, Proceedings of 7th International Symposium on Fluid Machinery and Fluids Engineering, 18th – 22th October, 2016, Lotte City Hotel, Jeju, Korea.
 19. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Aerodynamic Performance of a Single-Stage Axial Compressor using Stator Splitter Blades combined with Airflow Injection, 한국유체기계학회 동계 학술대회 논문집 롯데시티호텔, 제주, 2015. 12. 02~04.
 20. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Performance Analysis of a Transonic Axial Compressor using Slot Casing Grooves and Blade Tip Injection, The 13th Asian International Conference on Fluid Machinery, AICFM13-015, 7th – 10th September 2015, Tokyo, Japan, ISBN: 9789843322142 9843322142.
 21. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Effects of Airflow Injection and Ejection in a Casing Groove on Aerodynamic Performances of a Transonic Axial Compressor, Proceeding of ACFD10, The 10th Asian Computational Fluid Dynamics Conference, ACFD10-65, October 19-23, 2014, Jeju, Korea.
 22. Cong-Truong Dinh and Kwang-Yong Kim, Parametric Design Study of Casing Groove combined with Blade Tip Injection and Ejection on Aerodynamic Performance of a Transonic Axial Compressor, Asian Congress on Gas Turbines 2014 (ACGT 2014), ACGT2014-0038, August 18-20, 2014, Seoul, Korea.
 23. Cong-Truong Dinh and Jea-Woon Kim, Analysis of Turbulent Flow Structures and Aerodynamic Noise on Side View Mirrors of a Vehicle, ISFMFE 2012, 5th International Symposium on Fluid Machinery and Fluids Engineering, 24-27 October 2012, Lotte Hotel, Jeju, Korea.
 24. Cong-Truong Dinh, Duy Quang Vu and Thi Kim Dung Hoang, Application of a Sensitivity equation method to the turbulent flow around the complex geometries, Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, pp.1-8, Ho Chi Minh, Vietnam, 2012, ISBN: 978-604-73-0701-2.
 1. Hướng dẫn Học viên cao học
 • Hoàng Văn Quản, Tối ưu hóa trao đổi nhiệt của dòng chảy xung, 2020.