Home
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số  115/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

 

Tên nhóm ngành Mã nhóm ngành Điểm chuẩn Tiêu chí phụ 1 Tiêu chí phụ 2
Cơ điện tử KT11 27 25.80 NV1-NV3
TT11 25.5 24.85 NV1-NV3
Cơ khí – Động lực KT12 25.75 24.20 NV1
Nhiệt – Lạnh KT13 24.75 24.20 NV1-NV2
Vật liệu KT14 23.75 24.40 NV1-NV2
TT14 22.75 21.00 NV1
Điện tử – Viễn thông KT21 26.25 25.45 NV1-NV2
TT21 25.5 24.60 NV1-NV2
Công nghệ thông tin KT22 28.25 27.65 NV1
TT22 26.75 26.00 NV1-NV3
Toán – Tin KT23 25.75 24.30 NV1-NV3
Điện – Điều khiển và Tự động hóa KT24 27.25 26.85 NV1
TT24 26.25 24.90 NV1-NV2
Kỹ thuật y sinh TT25 25.25 23.55 NV1-NV4
Hóa – Sinh – Thực phẩm và Môi trường KT31 25 23.65 NV1-NV5
Kỹ thuật in KT32 21.25 21.15 NV1-NV4
Dệt-May KT41 24.5 23.20 NV1-NV4
Sư phạm kỹ thuật KT42 22.5 20.50 NV1
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân KT5 23.25 22.40 NV1
Kinh tế – Quản lý KQ1 23 23.05 NV1
KQ2 24.25 23.15 NV1-NV3
KQ3 23.75 20.30 NV1-NV3
Ngôn ngữ Anh TA1 24.5 21.70 NV1
TA2 24.5 23.35 NV1-NV4
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) QT11 23.25 23.20 NV1-NV3
Điện tử -Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover  (Đức) QT12 22 21.95 NV1
Hệ thống thông tin  – ĐH Grenoble (Pháp) QT13 20 19.90 NV1
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) QT14 23.5 23.60 NV1-NV4
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) QT15 22 22.05 NV1
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) QT21 21.25 21.25 NV1-NV4
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT31 21
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) QT32 21.25
Quản trị kinh doanh – ĐH Pierre Mendes France  (Pháp) QT33 20.75
Quản lý hệ thống công nghiệp QT41 20

Ghi chú:   NV – Nguyện vọng.

 (Nguồn: http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/tin-tuc/6/diem-chuan-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-nam-2017)

Comment

*

*