Đào tạo thạc sỹ


TT

 

Chương trình

đào tạo

Chuyên ngành

(Mã số)

Mục tiêu đào tạo chung

Ứng dụng

(ThS kỹ thuật)

Nghiên cứu

(ThS khoa học)

1 Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

(62520116)

-Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng ứng dụng có khả năng:

– Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực.

– Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào các lĩnh vực sản xuất, khai thác sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường thủy và hàng không, xe – máy chuyên dụng và các thiết bị thủy khí.

– Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực cần thiết cho thực tiễn.

– Làm việc trong một tập thể đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp có sự tham gia của chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

– Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng thực hành để giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kết thúc khóa đào tạo, học viên ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực theo định hướng nghiên cứu có:

– Kiến thức chuyên ngành sâu, kiến thức kỹ thuật cơ sở liên ngành được ứng dụng rộng rãi trong Kỹ thuật Cơ khí Động lực, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ khí Động lực.

– Phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng tự tìm học, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của kỹ thuật Cơ khí Động lực.

– Kỹ năng thành thạo về phân tích và tổng hợp các cụm, hệ thống trên các phương tiện giao thông vận tải và các hệ thống thiết bị thủy khí, phát hiện vấn đề và ứng dụng các kiến thức chuyên ngành và liên ngành giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế kỹ thuật Cơ khí Động lực trong nước và trong khu vực.

– Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

– Khả năng đáp ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất, dịch vụ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí Động lực.

– Có kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.

2 Kỹ thuật máy thủy khí (hàng không, tàu thủy, máy thủy khí)
3 Kỹ thuật động cơ đốt trong
4 Kỹ thuật ô tô

Comment

*

*