Home
Đào tạo

Đào tạo

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI (áp dụng từ K62)
– Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo đại học theo các chương trình đào tạo Cử nhân có cùng thời gian thiết kế 4 năm, bao gồm Cử nhân kỹ thuật (CNKT), Cử nhân công nghệ (CNCN), Cử nhân khoa học (CNKH), Cử nhân nhóm ngành Kinh tế-quản lý và Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Mô hình đào tạo được thực hiện từ năm học 2017-2018 (Khóa 62)

dao tao1

Mô hình đào tạo được thực hiện từ năm học 2017-2018 (Khóa 62)

– Chương trình đào tạo Cử nhân kỹ thuật có mục tiêu và nội dung được xây dựng theo hướng kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học, chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Cử nhân kỹ thuật có thể học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư hoặc Thạc sĩ.
– Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ (tên ngành bắt đầu bằng cụm từ Công nghệ) cung cấp cho người học kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, quy trình công nghệ. Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau, tuy nhiên Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng Kỹ sư /Thạc sĩ. Cử nhân thuộc nhóm ngành Kinh tế-Quản lý có thể học chuyển tiếp (có thi tuyển đầu vào) để nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường.
– Chương trình học chuyển tiếp từ trình độ Cử nhân kỹ thuật/Cử nhân công nghệ để cấp bằng Kỹ sư được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học, chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học.
– Các chương trình tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh với các ngành: Cơ điện tử; Khoa học và Kỹ thuật vật liệu; Công nghệ thông tin; Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện; Điện tử-Viện thông và Kỹ thuật y sinh.
– Danh mục dưới đây gồm các ngành và các chương trình đào tạo trình độ cử nhân/kỹ sư cho sinh viên khóa mới (Khóa 62).

Danh mục ngành và chương trình đào tạo trình độ cử nhân/kỹ sư của Viện Cơ khí Động lực (áp dụng từ K62)

dao tao 2

 (*) Ngành Kỹ thuật hàng không có đào tạo Chương trình Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV)

Comment