Home
Danh sách đề xuất đề tài cho lớp chất lượng cao ngành KT Cơ khí động lực 2018B

Danh sách đề xuất đề tài cho lớp chất lượng cao ngành KT Cơ khí động lực 2018B

<Bảng tổng hợp đề xuất đề tài>

Ghi chú:
Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau: 
 
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h ngày 1/11/2018
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 18h ngày 12/11/ 2018

 

 

 

Comment

*

*