Home
DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA CLC 2016B

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA CLC 2016B

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực Hệ thạc sĩ khoa học
Dự kiến cho lớp: Chất lượng cao 2016B

Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau:
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h ngày 30/6/2016
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h ngày 7/7/ 2016

Thông tin chi tiết: Danh sach de tai CH CLC 2016B _CKDL

Comment

*

*