Home
DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2017A-CLC

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA  2017A-CLC

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực, hệ thạc sĩ Khoa học
Dự kiến cho lớp: Chất lượng cao 2017A

Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau:
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h thứ tư  ngày 26/7/2017
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h thứ hai ngày 31/7/ 2017
Thông tin chi tiết xem file đính kèm Mau2_DanhSachDeTai-CLC2017A

Comment

*

*