Home
DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2016AB

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA  2016AB

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực, hệ thạc sĩ kỹ thuật
Dự kiến cho lớp: Kỹ thuật Ô tô 2016AB

Học viên tiến hành đăng ký đề tài và nộp đề cương theo các mốc thời gian sau:
– Thời hạn đăng ký đề tài  với Viện trước 18h ngày 2/3/2017
– Thời hạn nộp đề cương cho Viện  trước 12h ngày 9/3/ 2017
Thông tin chi tiết trong  file đính kèm tại đây

Comment

*

*