DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
I/ Bộ môn Động cơ đốt trong
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/Giảng viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn PGS.TS/Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/Giảng viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
6 Trần Thị Thu Hương PGS.TS/Giảng viên  dongco_huong
7 Nguyễn Thế Trực ThS/Giảng viên  dongco_thetruc
8 Nguyễn Duy Tiến ThS/Giảng viên  dongco_duytien
9 Nguyễn Đức Khánh ThS/Giảng viên  Nguyen duc khanh
10 Trần Quang Vinh PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  tran quang vinh
11 Trần Đăng Quốc TS/Giảng viên  dongco_quoc
12 Trần Anh Trung TS/Giảng viên  dongco_anhtrung
13 Nguyễn Thế Lương TS/Phó trưởng PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
14 Nguyễn Viết Thanh ThS/Giảng viên  Thanh-248x300
II/ Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng
15 Lưu Văn Tuấn PGS.TS/Giảng viên  luuvantuanoto
16 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên  nguyentronghoanoto
17 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên  hohuuhaioto
18 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên  vovanhuongoto
19 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên  hoangthangbinhoto
20 Dương Ngọc Khánh TS/Phó Viện trưởng/Trưởng Bộ môn  duongngockhanhoto
21 Đàm Hoàng Phúc TS/Phó trưởng Bộ môn  damhoangphucoto
22 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên  tranthanhtungoto
23 Nguyễn Tiến Dũng ThS/Giảng viên  nguyentiendungoto
24 Phạm Ngọc Toàn ThS/Giảng viên  phamngoctoanoto
25 Dư Tuấn Đạt ThS/Giảng viên  dutuandatoto
26 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên  nguyenthanhtungoto
27 Lê Văn Nghĩa ThS/Giảng viên  levannghiaoto
28 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên  truongdangvietthangoto
29 Trịnh Minh Hoàng TS/Phó trưởng Bộ môn  trinhminhhoangoto
30 Trần Trọng Đạt ThS/Giảng viên
III/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
31 Tạ Thành Liêm ThS/Giảng viên  KTHK_Liemtt
32 Vũ Đình Quý TS/Phó trưởng Bộ môn  KTHK_Quyvd
33 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/Giảng viên  KTHKVT_khanhnp
34 Lê Xuân Trường TS/Giảng viên  KTHKVT_lxtruong
35 Hoàng Thị Kim Dung TS/Giảng viên  KTHK_Dunght
36 Phạm Gia Điềm TS/Giảng viên  KTHK_Diempg
37 Hoàng Thanh Tùng ThS/Giảng viên  KTHKVT_tunght
38 Đinh Tấn Hưng TS/Giảng viên  KTHKVT_hungdt
39 Lê Thị Tuyết Nhung TS/Giảng viên
40 Nguyễn Anh Tuấn ThS/Giảng viên  Tuan_2014
41 Hà Mạnh Tuấn ThS/Giảng viên  KTHK_Tuanhm
42 Lưu Hồng Quân TS/Giảng viên  KTHK_Quanlh
43 Phạm Xuân Tùng Ths/Giảng viên  KTHK_Tungpx
IV/ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
44 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên  leQuang
45 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên  luongngocLoi
46 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên  LeThanhTung
47 Nghiêm Xuân Giang Ths/Giảng viên  NghiemXuanGiang
48 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên  ngoHien
49 Phạm Thị Thanh Hương TS/Trưởng Bộ môn  NguyenThiThanhHuong
50 Lê Thị Thái TS/Giảng viên
51 Hoàng Công Liêm TS/Giảng viên  HoangCongLiem
52 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  PhanAnhTuan
53 Nguyễn Đông TS/Giảng viên  NguyenDong
54 Phạm Văn Sáng TS/Phó trưởng Bộ môn PhamVanSang
55 Lương Đình Dũng TS/Giảng viên  LuongDInhDung
56 Ngô Văn Hệ TS/Giảng viên  ngoHe
57 Hoàng Minh Đức KS/Giảng viên  HoangMinhDuc
V/ Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
58 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
59 Bùi Quốc Thái PGS.TS/Giảng viên  t thai
60 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
61 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
62 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
63 Trương Việt Anh PGS.TS/Giảng viên  v anh
64 Trần Khánh Dương TS/Phó trưởng Bộ môn  t duong
65 Đỗ Thành Công ThS/Giảng viên  thanh cong
66 Đỗ Viết Long ThS/Giảng viên  viet long
67 Trần Xuân Bộ TS/Phó trưởng Bộ môn bo
68 Vũ Văn Trường TS/Giảng viên
69 Ngô Ích Long TS/Giảng viên ich long
70 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên
V/ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
71 Nguyễn Duy Vinh TS/Kỹ thuật viên
VI/ Văn phòng Viện
72 Nguyễn Thu Hà Thủ quỹ
73 Vũ Hồng Minh Chuyên viên
74 Nguyễn Thị Thanh Hà Chuyên viên
75 Đào Chung Hải Chuyên viên

Comment

*

*