DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
I/ Bộ môn Động cơ đốt trong
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/Giảng viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn GS.TS/Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/Giảng viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
6 Nguyễn Thế Trực TS/Giảng viên  dongco_thetruc
7 Nguyễn Duy Tiến ThS/Giảng viên  dongco_duytien
8 Nguyễn Đức Khánh ThS/Giảng viên  Nguyen duc khanh
9 Trần Đăng Quốc TS/Giảng viên  dongco_quoc
10 Nguyễn Thế Lương TS/Phó trưởng PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
11 Nguyễn Viết Thanh ThS/Giảng viên  Thanh-248x300
II/ Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng
14 Lưu Văn Tuấn PGS.TS/Giảng viên  luuvantuanoto
15 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên  nguyentronghoanoto
16 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên  hohuuhaioto
17 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên  vovanhuongoto
18 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên  hoangthangbinhoto
19 Dương Ngọc Khánh PGS.TS/Phó Viện trưởng/Trưởng Bộ môn  duongngockhanhoto
20 Đàm Hoàng Phúc PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  damhoangphucoto
21 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên  tranthanhtungoto
22 Nguyễn Tiến Dũng TS/Giảng viên  nguyentiendungoto
23 Phạm Ngọc Toàn ThS/Giảng viên  phamngoctoanoto
24 Dư Tuấn Đạt ThS/Giảng viên  dutuandatoto
25 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên  nguyenthanhtungoto
26 Lê Văn Nghĩa ThS/Giảng viên  levannghiaoto
27 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên  truongdangvietthangoto
28 Trịnh Minh Hoàng TS/Phó trưởng Bộ môn  trinhminhhoangoto
29 Trần Trọng Đạt ThS/Giảng viên
III/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
30 Tạ Thành Liêm ThS/Giảng viên  KTHK_Liemtt
31 Vũ Đình Quý TS/Phó trưởng Bộ môn  KTHK_Quyvd
33 Lê Xuân Trường TS/Giảng viên  KTHKVT_lxtruong
34 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/Giảng viên  KTHK_Dunght
35 Phạm Gia Điềm TS/Giảng viên  KTHK_Diempg
36 Hoàng Thanh Tùng ThS/Giảng viên  KTHKVT_tunght
37 Đinh Tấn Hưng TS/Giảng viên  KTHKVT_hungdt
38 Lê Thị Tuyết Nhung TS/Giảng viên
39 Hà Mạnh Tuấn TS/Giảng viên  
40 Lưu Hồng Quân TS/Giảng viên  KTHK_Quanlh
41 Phạm Xuân Tùng Ths/Giảng viên  KTHK_Tungpx
IV/ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
42 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên  leQuang
43 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên  luongngocLoi
44 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên  LeThanhTung
45 Nghiêm Xuân Giang Ths/PVGD  NghiemXuanGiang
46 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên  ngoHien
47 Phạm Thị Thanh Hương TS/Trưởng Bộ môn  NguyenThiThanhHuong
48 Lê Thị Thái PGS.TS/GVCC
49 Hoàng Công Liêm TS/Giảng viên  HoangCongLiem
50 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  PhanAnhTuan
51 Nguyễn Đông TS/Giảng viên  NguyenDong
52 Phạm Văn Sáng TS/Phó trưởng Bộ môn PhamVanSang
53 Lương Đình Dũng TS/Giảng viên  LuongDInhDung
54 Ngô Văn Hệ TS/Giảng viên  ngoHe
55 Hoàng Minh Đức KS/Giảng viên  HoangMinhDuc
V/ Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
56 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
57 Bùi Quốc Thái PGS.TS/Giảng viên  t thai
58 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
59 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
60 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
61 Trương Việt Anh PGS.TS/Giảng viên  v anh
62 Trần Khánh Dương TS/Phó trưởng Bộ môn  t duong
63 Đỗ Thành Công ThS/PVGD  thanh cong
64 Đỗ Viết Long ThS/Giảng viên  viet long
65 Trần Xuân Bộ TS/Phó trưởng Bộ môn bo
66 Ngô Ích Long TS/Giảng viên ich long
67 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên
V/ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
 Nguyễn Thế Lương TS/Phó PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
VI/ Văn phòng Viện
68 Vũ Hồng Minh Chuyên viên
69 Nguyễn Thị Thanh Hà Chuyên viên
70 Đào Chung Hải Chuyên viên

Comment

*

*