DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
I/ Bộ môn Động cơ đốt trong
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/Giảng viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn GS.TS/Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/Giảng viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
6 Nguyễn Thế Trực ThS/Giảng viên  dongco_thetruc
7 Nguyễn Duy Tiến ThS/Giảng viên  dongco_duytien
8 Nguyễn Đức Khánh ThS/Giảng viên  Nguyen duc khanh
9 Trần Đăng Quốc TS/Giảng viên  dongco_quoc
10 Trần Anh Trung TS/Giảng viên  dongco_anhtrung
11 Nguyễn Thế Lương TS/Phó trưởng PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
12 Nguyễn Viết Thanh ThS/Giảng viên  Thanh-248x300
II/ Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng
14 Lưu Văn Tuấn PGS.TS/Giảng viên  luuvantuanoto
15 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên  nguyentronghoanoto
16 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên  hohuuhaioto
17 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên  vovanhuongoto
18 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên  hoangthangbinhoto
19 Dương Ngọc Khánh PGS.TS/Phó Viện trưởng/Trưởng Bộ môn  duongngockhanhoto
20 Đàm Hoàng Phúc PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  damhoangphucoto
21 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên  tranthanhtungoto
22 Nguyễn Tiến Dũng ThS/Giảng viên  nguyentiendungoto
23 Phạm Ngọc Toàn ThS/Giảng viên  phamngoctoanoto
24 Dư Tuấn Đạt ThS/Giảng viên  dutuandatoto
25 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên  nguyenthanhtungoto
26 Lê Văn Nghĩa ThS/Giảng viên  levannghiaoto
27 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên  truongdangvietthangoto
28 Trịnh Minh Hoàng TS/Phó trưởng Bộ môn  trinhminhhoangoto
29 Trần Trọng Đạt ThS/Giảng viên
III/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
30 Tạ Thành Liêm ThS/Giảng viên  KTHK_Liemtt
31 Vũ Đình Quý TS/Phó trưởng Bộ môn  KTHK_Quyvd
32 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/Giảng viên  KTHKVT_khanhnp
33 Lê Xuân Trường TS/Giảng viên  KTHKVT_lxtruong
34 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/Giảng viên  KTHK_Dunght
35 Phạm Gia Điềm TS/Giảng viên  KTHK_Diempg
36 Hoàng Thanh Tùng ThS/Giảng viên  KTHKVT_tunght
37 Đinh Tấn Hưng TS/Giảng viên  KTHKVT_hungdt
38 Lê Thị Tuyết Nhung TS/Giảng viên
39 Nguyễn Anh Tuấn ThS/Giảng viên  Tuan_2014
40 Hà Mạnh Tuấn ThS/Giảng viên  KTHK_Tuanhm
41 Lưu Hồng Quân TS/Giảng viên  KTHK_Quanlh
42 Phạm Xuân Tùng Ths/Giảng viên  KTHK_Tungpx
IV/ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
44 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên  leQuang
45 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên  luongngocLoi
46 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên  LeThanhTung
47 Nghiêm Xuân Giang Ths/Giảng viên  NghiemXuanGiang
48 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên  ngoHien
49 Phạm Thị Thanh Hương TS/Trưởng Bộ môn  NguyenThiThanhHuong
50 Lê Thị Thái PGS.TS/Giảng viên
51 Hoàng Công Liêm TS/Giảng viên  HoangCongLiem
52 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  PhanAnhTuan
53 Nguyễn Đông TS/Giảng viên  NguyenDong
54 Phạm Văn Sáng TS/Phó trưởng Bộ môn PhamVanSang
55 Lương Đình Dũng TS/Giảng viên  LuongDInhDung
56 Ngô Văn Hệ TS/Giảng viên  ngoHe
57 Hoàng Minh Đức KS/Giảng viên  HoangMinhDuc
V/ Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
58 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
59 Bùi Quốc Thái PGS.TS/Giảng viên  t thai
60 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
61 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
62 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
63 Trương Việt Anh PGS.TS/Giảng viên  v anh
64 Trần Khánh Dương TS/Phó trưởng Bộ môn  t duong
65 Đỗ Thành Công ThS/Giảng viên  thanh cong
66 Đỗ Viết Long ThS/Giảng viên  viet long
67 Trần Xuân Bộ TS/Phó trưởng Bộ môn bo
68 Vũ Văn Trường TS/Giảng viên
69 Ngô Ích Long TS/Giảng viên ich long
70 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên
V/ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
71 Nguyễn Duy Vinh TS/Kỹ thuật viên
VI/ Văn phòng Viện
72 Vũ Hồng Minh Chuyên viên
73 Nguyễn Thị Thanh Hà Chuyên viên
74 Đào Chung Hải Chuyên viên

Comment

*

*