Home
Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
I/ Bộ môn Động cơ đốt trong
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/Giảng viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn PGS.TS/Viện trưởng  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/Giảng viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/Trưởng Bộ môn Động cơ  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến TS/GĐ Phòng thí nghiệm động cơ  dongco_huutuyen
6 Trần Thị Thu Hương TS/Giảng viên  dongco_huong
7 Nguyễn Thế Trực ThS/Giảng viên  dongco_thetruc
8 Nguyễn Duy Tiến ThS/Giảng viên  dongco_duytien
9 Nguyễn Đức Khánh ThS/Giảng viên  Nguyen duc khanh
10 Trần Quang Vinh TS/Giảng viên  tran quang vinh
11 Trần Đăng Quốc TS/Giảng viên  dongco_quoc
12 Trần Anh Trung TS/Giảng viên  dongco_anhtrung
13 Nguyễn Thế Lương TS/Phó Phòng thí nghiệm động cơ  Nguyen the luong
14 Nguyễn Viết Thanh ThS/Giảng viên  Thanh-248x300
II/ Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng
16 Lưu Văn Tuấn PGS.TS/Giảng viên  luuvantuanoto
17 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên  nguyentronghoanoto
18 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên  hohuuhaioto
19 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên  vovanhuongoto
20 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên  hoangthangbinhoto
21 Dương Ngọc Khánh TS/Trưởng Bộ môn Ô tô  duongngockhanhoto
22 Đàm Hoàng Phúc TS/Giảng viên  damhoangphucoto
23 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên  tranthanhtungoto
24 Nguyễn Tiến Dũng ThS/Giảng viên  nguyentiendungoto
25 Phạm Ngọc Toàn ThS/Giảng viên  phamngoctoanoto
26 Dư Tuấn Đạt ThS/Giảng viên  dutuandatoto
27 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên  nguyenthanhtungoto
28 Lê Văn Nghĩa ThS/Giảng viên  levannghiaoto
29 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên
30 Trịnh Minh Hoàng TS/Giảng viên  trinhminhhoangoto
III/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
 31  Tạ Thành Liêm ThS/Giảng viên  KTHK_Liemtt
32 Vũ Quốc Huy TS/Trưởng Bộ môn  KTHK_Huyvq
33 Vũ Đình Quý TS/Giảng viên/Phó Trưởng BM  KTHK_Quyvd
34 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS/Giảng viên  KTHKVT_khanhnp
35 Lê Xuân Trường TS/Giảng viên  KTHKVT_lxtruong
36 Hoàng Thị Kim Dung TS/Giảng viên  KTHK_Dunght
37 Phạm Gia Điềm ThS/Giảng viên  KTHK_Diempg
38 Hoàng Thanh Tùng ThS/Giảng viên  KTHKVT_tunght
39 Đinh Tấn Hưng TS/Giảng viên  KTHKVT_hungdt
40 Lê Thị Tuyết Nhung TS/Giảng viên
41 Nguyễn Anh Tuấn ThS/Giảng viên  Tuan_2014
42 Hà Mạnh Tuấn ThS/Giảng viên  KTHK_Tuanhm
43 Lưu Hồng Quân TS/Giảng viên  KTHK_Quanlh
44 Phạm Xuân Tùng Ths/Giảng viên  KTHK_Tungpx
IV/ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
45 Lê Quang Giảng viên  leQuang
46 Lương Ngọc Lợi Giảng viên  luongngocLoi
47 Lê Thanh Tùng Giảng viên  LeThanhTung
48 Nghiêm Xuân Giang Giảng viên  NghiemXuanGiang
49 Ngô Văn Hiền Giảng viên  ngoHien
50 Phạm Thị Thanh Hương Giảng viên  NguyenThiThanhHuong
51 Lê Thị Thái Giảng viên
52 Hoàng Công Liêm Giảng viên  HoangCongLiem
53 Phan Anh Tuấn Giảng viên  PhanAnhTuan
54 Nguyễn Đông Giảng viên  NguyenDong
55 Phạm Văn Sáng Giảng viên PhamVanSang
56 Lương Đình Dũng Giảng viên  LuongDInhDung
57 Ngô Văn Hệ Giảng viên  ngoHe
58 Hoàng Minh Đức Giảng viên  HoangMinhDuc
V/ Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
59 Ngô Sỹ Lộc Giảng viên  t loc
60 Nguyễn Thế Mịch Giảng viên  t mich
61 Bùi Quốc Thái Giảng viên  t thai
62 Hoàng Sinh Trường Giảng viên  t truong
63 Hoàng Thị Bích Ngọc Giảng viên  co ngoc
64 Đỗ Huy Cương Giảng viên  a cuong
65 Trương Việt Anh Giảng viên  v anh
66 Trần Khánh Dương Giảng viên  t duong
67 Đỗ Thành Công Giảng viên  thanh cong
68 Đỗ Viết Long Giảng viên  viet long
69 Trần Xuân Bộ Giảng viên bo
70 Vũ Văn Trường Giảng viên
71 Ngô Ích Long Giảng viên ich long
72 Trương Văn Thuận Giảng viên
V/ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
73 Nguyễn Duy Vinh Ths/Kỹ thuật viên
74 Vũ Khắc Thiện Ths/Kỹ thuật viên  dongco_khacthien
VI/ Văn phòng Viện
75 Nguyễn Thu Hà Thủ quỹ
76 Trịnh Thị Hạnh Nguyên Kế toán
77 Nguyễn Thị Thanh Hà Chuyên viên
78 Đào Chung Hải Chuyên viên

Comment

*

*