DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TT Họ tên Chức vụ Hình ảnh
I/ Bộ môn Động cơ đốt trong
1 Phạm Minh Tuấn GS.TS/Giảng viên  Pham Minh Tuan
2 Lê Anh Tuấn GS.TS/Chủ tịch Hội đồng trường ĐHBKHN  Le Tuan
3 Hoàng Đình Long PGS.TS/Giảng viên  Hoang Dinh Long
4 Khổng Vũ Quảng PGS.TS/Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn  Khong vu Quang
5 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
6 Nguyễn Thế Trực TS/Phó trưởng bộ môn  dongco_thetruc
7 Nguyễn Duy Tiến ThS/Giảng viên  dongco_duytien
8 Nguyễn Đức Khánh ThS/Giảng viên  Nguyen duc khanh
9 Trần Đăng Quốc TS/Giảng viên  dongco_quoc
10 Nguyễn Thế Lương PGS.TS/Phó trưởng PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
11 Nguyễn Viết Thanh ThS/Giảng viên  Thanh-248x300
II/ Bộ môn Ô tô và Xe chuyên dụng
14 Lưu Văn Tuấn PGS.TS/Giảng viên  luuvantuanoto
15 Nguyễn Trọng Hoan PGS.TS/Giảng viên  nguyentronghoanoto
16 Hồ Hữu Hải PGS.TS/Giảng viên  hohuuhaioto
17 Võ Văn Hường PGS.TS/Giảng viên  vovanhuongoto
18 Hoàng Thăng Bình TS/Giảng viên  hoangthangbinhoto
19 Dương Ngọc Khánh PGS.TS/Phó Trưởng phòng Đào tạo ĐHBKHN  duongngockhanhoto
20 Đàm Hoàng Phúc PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  damhoangphucoto
21 Trần Thanh Tùng TS/Giảng viên  tranthanhtungoto
22 Nguyễn Tiến Dũng TS/Giảng viên  nguyentiendungoto
23 Dư Tuấn Đạt ThS/KS  dutuandatoto
24 Nguyễn Thanh Tùng ThS/Giảng viên  nguyenthanhtungoto
25 Lê Văn Nghĩa TS/Giảng viên  levannghiaoto
26 Trương Đặng Việt Thắng ThS/Giảng viên  truongdangvietthangoto
27 Trịnh Minh Hoàng TS/Quyền Trưởng Bộ môn  trinhminhhoangoto
III/ Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ
28 Vũ Đình Quý PGS.TS/Trưởng Bộ môn  
29 Lê Xuân Trường TS/Giảng viên  KTHKVT_lxtruong
30 Hoàng Thị Kim Dung PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn  
31 Phạm Gia Điềm TS/Giảng viên  
32 Hoàng Thanh Tùng TS/Giảng viên  KTHKVT_tunght
33 Đinh Tấn Hưng TS/Giảng viên  
34 Lê Thị Tuyết Nhung TS/Giảng viên  
35 Hà Mạnh Tuấn TS/Giảng viên  
36 Lưu Hồng Quân TS/Giảng viên  
37 Đinh Công Trường TS/Giảng viên  
IV/ Bộ môn Kỹ thuật Thủy khí và Tàu thủy
38 Lê Quang PGS.TS/Giảng viên  leQuang
39 Lương Ngọc Lợi PGS.TS/Giảng viên  luongngocLoi
39 Lê Thanh Tùng PGS.TS/Giảng viên  LeThanhTung
40 Nghiêm Xuân Giang Ths/KS  NghiemXuanGiang
41 Ngô Văn Hiền PGS.TS/Giảng viên  ngoHien
42 Phạm Thị Thanh Hương TS/Giảng viên  NguyenThiThanhHuong
43 Lê Thị Thái PGS.TS/Giảng viên
44 Hoàng Công Liêm TS/Phó trưởng bộ môn  HoangCongLiem
45 Phan Anh Tuấn PGS.TS/Giảng viên  PhanAnhTuan
46 Nguyễn Đông TS/Giảng viên  NguyenDong
47 Phạm Văn Sáng PGS.TS/Phó Viện trưởng phụ trách, Trưởng Bộ môn PhamVanSang
48 Ngô Văn Hệ PGS.TS/Giảng viên  ngoHe
49 Hoàng Minh Đức ThS/Giảng viên  HoangMinhDuc
V/ Bộ môn Máy và Tự động thủy khí
50 Nguyễn Thế Mịch GS.TS/Giảng viên  t mich
51 Hoàng Sinh Trường PGS.TS/Giảng viên  t truong
52 Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS/Giảng viên  co ngoc
53 Đỗ Huy Cương TS/Giảng viên  a cuong
54 Trương Việt Anh PGS.TS/Giảng viên  v anh
55 Trần Khánh Dương TS/Trưởng Bộ môn  t duong
56 Đỗ Thành Công ThS/KS  thanh cong
57 Đỗ Viết Long ThS/Giảng viên  viet long
58 Trần Xuân Bộ PGS.TS/Phó trưởng Bộ môn bo
59 Ngô Ích Long TS/Giảng viên ich long
60 Trương Văn Thuận TS/Giảng viên
V/ Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong
 Phạm Hữu Tuyến PGS.TS/Trưởng PTN ĐCĐT  dongco_huutuyen
 Nguyễn Thế Lương PGS.TS/Phó PTN ĐCĐT  Nguyen the luong
VI/ Văn phòng Viện
61 Vũ Hồng Minh Chuyên viên
62 Nguyễn Thị Thanh Hà Chuyên viên
63 Đào Chung Hải Chuyên viên

Comment