Home
Danh mục đề tài cấp Trường bổ sung năm 2015 thực hiện trong năm 2016

Danh mục đề tài cấp Trường bổ sung năm 2015 thực hiện trong năm 2016

Căn cứ vào kết quả xét duyệt đề tài cấp Trường của các Hội đồng KHLN, Ban Giám hiệu đã phê duyệt danh mục đề tài cấp Trường bổ sung năm 2015 thực hiện trong năm 2016 của Viện Cơ khí Động lực.
T2015-218: Thiết kế, chế tạo hệ thống ổn định và tránh vật cản cho máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ dạng nhiều chong chóng mang (ThS. Phạm Xuân Tùng)
T2015-219: Thiết kế và chế tạo bộ đo hệ số bám đường của bánh xe ô tô (ThS. Lê Văn Nghĩa)
T2015-220: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình tàu Swath (small waterplane area twin hull) (TS. Hoàng Công Liêm)
T2015-269: Nghiên cứ điều khiển hệ thống chân ga điện tử nhằm tăng tính kinh tế nhiên liệu cho xe tải Hybrid (TS. Đàm Hoàng Phúc)

Comment

*

*