Home
Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Ban liên lạc cựu sinh viên Viện Cơ khí Động lực:

 • Trưởng ban:
 • Uỷ viên:
 • Uỷ viên:

Ban liên lạc cựu sinh viên Bộ môn Động cơ đốt trong:

 • Trưởng ban:
 • Uỷ viên:
 • Uỷ viên:

Ban liên lạc cựu sinh viên Bộ môn Ô tô và xe chuyên dụng:

 • Trưởng ban:
 • Uỷ viên:
 • Uỷ viên:

Ban liên lạc cựu sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ Trụ:

 • Trưởng ban: TS. Hà Mạnh Tuấn.             ĐT: 024.38682525
 • Uỷ viên:         Nguyễn Hoàng Anh
 • Uỷ viên:

Ban liên lạc cựu sinh viên Bộ môn Máy và Tự động thuỷ khí:

 • Trưởng ban:
 • Uỷ viên:
 • Uỷ viên:

Ban liên lạc cựu sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ khí và Tàu thuỷ:

 • Trưởng ban:
 • Uỷ viên:
 • Uỷ viên: