Home
Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo 2015

Viện Cơ khí Động lực xin chuyển tới cán bộ và các em sinh viên Hướng dẫn triển khai Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo (Vietnam Maker Contest with Intel Galileo – VMIG) do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty Intel Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông – Xem thông tin chi tiết tại đây: http://bktech.hust.edu.vn/?p=2837

Comment

*

*