Home
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công hiện tuyển dụng kỹ sư ô tô

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công hiện đang có nhu cầu tuyển dụng một số kỹ sư ô tô phục vụ cho các dự án và nhà máy ô tô của Tập đoàn với thông tin cụ thể như sau:

  1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư dự án ô tô
  2. Số lượng: 04
  3. Địa điểm làm việc: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình
  4. Mức lương dự kiến: 18.000.000 ~ 30.000.000 VNĐ
  5. Kinh nghiệm: ≥ 3 năm
  6. Phụ cấp: nhà ở và các phụ cấp khác theo chế độ của Tập đoàn
  7. Mô tả công việc: Xin tham khảo file đính kèm

Tiếp  nhận thông tin:

Ms. Lại Phương Linh

Chuyên viên Hành chính & Nhân sự Tập đoàn Thành Công

Email: linhlp@thanhcong.vn

Điện thoại: 0948981088

1. JD – Project Engineer Automotive

Comment

*

*