Home
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN VÀ TRAO HỌC BỔNG MOTUL VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – NĂM HỌC 2017-2018

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN VÀ TRAO HỌC BỔNG MOTUL

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC – NĂM HỌC 2017-2018

 

Thời gian:        7h45 Sáng Chủ nhật ngày 26/11/2017

Địa điểm:         Hội trường C2

Thời gian Nội dung Người thực hiện Ghi chú
07h45-08h15 Ổn định sinh viên, đón tiếp khách mời, ca nhạc  BCH LCĐ, các giáo viên chủ nhiệm
Phần I: Sinh hoạt công dân năm học 2017-2018
08h15-08h20 Mở đầu: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC chương trình: TS. Lưu Hồng Quân
08h20-08h30 Phát biểu khai mạc về nội dung của “Buổi sinh hoạt công dân” Đại diện lãnh đạo Viện
08h30-09h00 Giới thiệu về đơn vị, ngành đào tạo, nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo

Trình bày những quy định mới về đào tạo, xử lý học tập.. mà sinh viên cần biết

Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo, TS. Dương Ngọc Khánh phân công
09h00-09h15 Trình bày những quy định mới về công tác sinh viên, học bổng, chế độ chính sách, cố vấn học tập… Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học & CTSV, TS Phạm Văn Sáng
09h15-09h30 Các nghiên cứu khoa học đã, đang được triển khai tại các đơn vị trong Viện

Giới thiệu công tác SV NCKH, thi Olympic, câu lạc bộ SV

Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học & CTSV, TS Phạm Văn Sáng
09h30-10h00 Giao lưu và trả lời các câu hỏi của sinh viên

 

Ban Giám đốc Viện

Ban Cố vấn học tập của Viện

Phần II: Trao học bổng Motul năm học 2017-2018
10h00-10h05 Phát biểu của đại diện – Motul VN Đại diện Motul – Ông  Cao Hoài Nhân –Giám đốc kỹ thuật và sản phẩm Motul
10h05-10h20 Công bố Quyết định trao học bổng Đại diện Motul – Ông Chu Văn Vinh
Trao học bổng Đại diện Motul + Đại diện Viện CKĐL
10h20-10h25 Đại diện SV lên cảm ơn Đại diện SV được nhận học bổng
10h25-11h25 Giới thiệu về Tập đoàn Motul và giao lưu với SV Đại diện Motul – ông Cao Hoài Nhân
11h30 Bế mạc

Chi tiết chương trình và danh sách sinh viên nhận học bổng trong file đính kèm:

Chuong trinh shcd 2017

DS nhận Học bổng Motul năm học 2017-2018

Comment

*

*