Home
Chương trình hội thảo tuyển dụng của công ty DAIHATSU

Chương trình hội thảo tuyển dụng của công ty DAIHATSU

Đối tượng: sinh viên các lớp CKĐL và CN CNKT ô tô – K56; sinh viên các lớp CN CNKT ô tô – K57)

Chi tiết xem trong file đính kèm

bang-yeu-cau-tuyen-dung-daihatsu-2016-v2

chuong-trinh-hoi-thao-gioi-thieu-daihatsu

thong-bao-tuyen-dung-daihatsu-2016_-tieng-viet

Comment

*

*