Home
Chương trình học bổng Denso

Viện Cơ khí Động lực xin gửi các em sinh viên Chương trình Học bổng Denso năm 2015

Đối tượng: Sinh viên K55

Chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí động lực (Trừ Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thủy), Điện, Điện tử Viễn thông (Trừ Kỹ thuật y sinh), Vật liệu.

Điều kiện: Điểm GPA 20141 từ 3.0 trở lên

Số lượng: 15 suất, trị giá 400 USD/suất.

Hồ sơ gồm: Bảng điểm GPA 20141 có xác nhận của nhà trường.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 26/03/2015

Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)

Comment

*

*