Home
Chương trình giới thiệu cơ hội việc làm của công ty Daizo Tec

Chương trình giới thiệu cơ hội việc làm của công ty Daizo Tec, Thuộc tập đoàn đóng tàu Oshima Nhật Bản

Phòng HTQT kính đề nghị các Viện hỗ trợ thông báo về buổi giới thiệu cơ hội việc làm của công ty Daizo Tec, Thuộc tập đoàn đóng tàu Oshima Nhật Bản.
– Thời gian: 9h00 ngày 4/10/2017
– Địa điểm: Phòng 923 – Thư viện Tạ Quang Bửu.
– Link đăng ký tham dự hội thảo:  https://goo.gl/forms/OFEVX37UyzVz8LE13 
– Đối tượng sinh viên: SẮP TỐT NGHIỆP

Comment

*

*