Home
Chương trình giao lưu học tập tiên tiến dành cho các kỹ sư, nhà khoa học trẻ Châu Á – Nhật Bản năm 2015 (Tokyo Tech-AYSEAS

Thông báo: Chương trình giao lưu học tập tiên tiến dành cho các kỹ sư, nhà khoa học trẻ Châu Á – Nhật Bản năm 2015 (Tokyo Tech-AYSEAS) do Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản tổ chức (Sinh viên tham dự tự túc kinh phí)

 

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình giao lưu học tập năm 2015 tại Indonesia dành cho sinh viên các trường đại học thành viên trong khuôn khổ Chương trình giao lưu học tập tiên tiến dành cho các kỹ sư, nhà khoa học trẻ Châu Á – Nhật Bản năm 2015.

HẠN ĐĂNG KÝ: 18/5/2015

Thông tin chi tiết về chương trình xin tham khảo file đính kèm: 1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế phụ trách chương trình:

Chị Nguyễn Mai Chi

Email: chi.nguyenmai@hust.edu.vn

ĐT: 3 869 3796 (số máy lẻ: 107)   Dđ: 0968566369

 

Announcement of Tokyo Tech – Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study 2015 in Indonesia – Advanced Study Program organized by Tokyo Institute of Technology, Japan

REGISTRATION DEADLINE: May 18th, 2015

For more information of the Program, please read file: 2. Tokyo-Tech AYSEAS2015_Program Outline

Contact person at the International Cooperation Department:

Ms. Nguyen Mai Chi

Email: chi.nguyenmai@hust.edu.vn

Tel: 3 869 3796 (ext: 107) Mobile: 0968566369

 

Comment

*

*